Usosayensi ofufusayo nohlelo lwemigoqozi ehlanza amanzi angcolile

Nkhensani Mthombeni

Njengoba ukuntuleka kwamanzi okuqhubekayo kuthinta isigodi sangakubo, amalungu omphakathi e-Mashishimale e-Phalaborwa, e-Limpopo anqume ukuzibambela mathupha amba imigodi ngenhloso yokufaka imigoqozi.

Kodwa-ke, imigodi ibikhipha amanzi anosawoti, ngakho-ke umphakathi wabuyela esimweni sokuhluphekela amanzi.

Yilapho-ke omunye wabo, umfundi oneminyaka engu-21, eqhamuke neqhingasu lokuxazulula inkinga.

Ngo-2020, uNicole Selepe wasungula uhlelo lokuhlanza amanzi emigoqozi ngezinto ezigaywe kabusha.

“Umshini usiza ukukhuculula wonke usawoti otholakala emanzini omgodi,” kusho uNicole etshela i-Scrolla.Africa.

“Usawoti omningi awulungile kumuntu ngoba udala izinso, isifo sohudo futhi awulungele ukunisela izitshalo”.

Ngonyaka odlule, uNicole wabamba iqhaza kwi-Eskom Science Expo, lapho umkhiqizo wakhe wazuza khona indondo yesiliva.

Phambilini uke wabamba iqhaza kwi-expo yango-2019, lapho uhlelo lwakhe lokunisela izitshalo olwathola khona umklomelo wesibili.

Inselelo yakamuva yomsunguli osemncane ukuthola i-laboratory yokwenza ukuhlolwa kokugcina kanye nokusetshenziswa kamanzi ukuze aqale phansi iphrojekthi yakhe yokuhlanza amanzi.

Futhi uNicole uyaqiniseka ukuthi ngezinsiza ezanele, umshini wakhe ungasatshalaliswa ezweni lonke.

“Ngiyazi ukuthi ngeke kuzuzise isigodi sami kuphela, kodwa nezinye izindawo eziningi ezibhekene nezinselelo ezifanayo zizosizakala,” engeza.

Nakuba engazange afunde isayensi esikoleni ubehlezi eyingane ethanda ukwazi.

Ngonyaka odlule uphumelele umatikuletsheni efunda esikoleni samabanga aphezulu i-Lebeko, kanti okwamanje usahleli ekhaya  ngenxa yenkinga yemali.

Izihloko zakamuva