Usomabhizinisi wendawo uhlinzeka ngezifundo zamahhala zokushayela

Lubhalwe nguBuziwe Nocuze

Amaqhawe afika ngazo zonke izinhlobo nosayizi.

UBongolwethu Nganya ofundisa ukushayela ungomunye wabo. Usungule uhlelo olubalulekile oluhlinzeka ngezifundo zamahhala zokushayela zika-code 10  kwizakhamizu zaselokishini laseMfuleni eKapa.

“Lokhu ngikwenza mahhala ngoba ngikholelwa ekutheni ukuba nezincwadi zokushayela kuyisinyathelo esibalulekile sokuvula iminyango kulabo abafuna ukuqashwa,” kusho uNganya (27).

“Angibasizi nje kuphela ngokuqeqesha kodwa ngiphinde ngibakhuthaze ukuthi basebenzise isikhathi sabo ngokwakhayo.”

Selokhu lwaqalwa ngoMasingana nyakenye uhlelo likaNyanga seluzuze lukhulu lunika amandla abantu abangaphezu kuka-400 ngamakhono abalulekile okushayela.

Eqhutshwa ukukhathazeka ngokwanda kokusetshenziswa kwezidakamizwa entsheni yakuleli lokishi uNganya uzizwe ephoqelekile ukuthi athathe isinyathelo.

“Ngiyazi ukuthi abanye abantu bebefuna ukuthola izincwadi zokufunda kodwa bengenayo imali yokwenza lokho ngakho ngivolontiyele ukuhlinzeka lolu hlelo mahhala,” esho.

Okunye okugqugquzele uNganya ukuthi enze lo msebenzi mahhala, isibalo sezingozi ezidalwa abantu abathenga izincwadi zokushayela ezingekho emthethweni.

“Ilayisensi yomuntu osafunda ukushayela ibalulekile ngoba iveza izimpawu nemithetho yomgwaqo. Ukweqa lesi sinyathelo esibalulekile nokuthola izincwadi zokushayela ngaphandle kwaso kuyingozi enkulu,” kusho uNganya.

Izakhamizi zaseMfuleni zihlomula kakhulu ngamakilasi akhe.

Amakilasi aqhutshwa kusukela ngo-11 ekuseni kuya ku-5 ntambama ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu futhi ahlanganisa amaqembu ahlukene abafundi.

Imizamo yakhe yokungakhathali ibe nemiphumela emihle njengoba abafundi bakhe bephumelela ngokuqhubekayo ezivivinyweni zabo.

Uyakwazisa ukwesekwa akuthola emabandleni endawo kanye nakumalungu omphakathi ahlinzeka ngezindawo aphinde asize ngamakhophi ezinsiza zokufunda.

“Umfundi ngamunye uthola amakhophi encwadi ye-K53 kanye nohlelo lokusebenza olunezithombe nezimpawu zomgwaqo nokuyinto ebenza ukuthi babone ngeso lengqondo engikufundisayo kodwa-ke, ngidinga uxhaso ukuze ngiqhubeke nokusiza labo abaswele,” esho.

UZizipho Dyonase owaphasa ilayisensi yakhe yokufunda ukushayela nyakenye uzwakalise ukungabaza kwakhe kwasekuqaleni ngalolu hlelo lwamahhala.

“Sivame ukuhlangana nemikhonyovu ngakho ngesikhathi ngizwa ngalolu hlelo angizange ngikholwe ngize ngavakashela elinye lamakilasi akhe. Akazange acele mali,” kusho uDyonase encoma ukuzidela kukaNganya.

UKhwezi Mngqibisa owathola ilayisensi yakhe yokufunda ukushayela ngoNdasa uchaze uNganya njengothisha oqavile owukhathalela ngempela umphakathi wangakubo.

“Ukuzinikela kwakhe ekufundiseni abantu ukushayela mahhala kuyakhombisa ukuthi uwazisa kangakanani umphakathi wangakubo, kusho uMngqibisa.

Esithombeni esingenhla: Uhlelo lwamahhala lukaBongolwethu Nganya lwezincwadi zokushayela lube isibani sethemba kwizakhamizi zaseMfuleni 

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva