Usolwazi wenyuvesi yaseKapa usethole ithuba lokuyofundisa enyuvesi yase-England

Dylan Bettencourt

Umsebenzi kaSolwazi uMamokgethi Ohakeng wenyuvesi yaseKapa usumenze wathola isikhundla enyuvesi engungqa phambili e-England. 

UPhakeng uyiphini likashansela wase-UCT. Impumelelo yakhe kwizibalo kumenze wathola isikhundla sokuqala sokuvakashela inyuvesi yase-Bristol. Lesi isinyathelo sokuqala salolu hlobo eNyuvesi futhi sihlose ukuxhumanisa inyuvesi nezifundiswa eziphezulu ezivela emhlabeni wonke. 

Lo Solwazi oneminyaka engama-53 uzoqala unyaka wakhe wokuqokwa mhla zingama-20 kuMfumfu lapho esizombona khona exhumana nenyuvesi ngochungechunge lwezifundo ezizoshicilelwa kwi-intanethi.

Lo Solwazi ovakashile osanda kuqokwa inyuvesi yase-Bristol uzovelela ezinhlelweni zokubambisana ezisanda kusungulwa. 

Inyuvesi yase-Bristol iyingxenye yamanye amanyuvesi angungqa phambili ayi-10 eMelika futhi i-professorship etholwe uPhakeng itholwa ngokumenywa kuphela. Ivumela iphini likashansela ukuthi lixhumane nabafundi kwi-inthanethi kanye nokubabona ubuso nobuso.

UPhakeng, owathweswa iziqu ze-doctorate inyuvesi yaseKapa ngonyaka wezi-2019, uthe leli thuba alilungele yena yedwa, kodwa lilungele nomfundaze wase-Afrika. 

“Leli ithuba elikhombisa umsebenzi wami esengiwenzile emagumbini ezibalo eNingizimu Afrika, kusho uPhakeng. 

UPhakeng, owathweswa iziqu ze-BSc kwi-pure mathematics enyuvesi yase-North-West, uthe uyathemba ukuthi impumelelo yakhe izokhulisa ubudlelwano be-UCT kanye nenyuvesi i-Briston okuzosebenzela amanyuvesi womabili.

Kubukeka ngathi bekuyisonto labesifazane abamnyama eNingizimu Afrika, njengoba uBertina Engelbrecht emenyezelwe njengomphathi wokuqala wesifazane yakwa-Clicks kulandela ukusula komphathi omdala.

Umthombo wesithombe: @ThisIsAfrica

Scrolla World Cup Quiz