Usobishini uNandipha ngesidumbu esatholakala esitokisini

Lubhalwe i-GroundUp

Ulwazi olukhishwe amaphoyisa ku-ActionSA mayelana nokweqa kukaThabo Bester luveza ukuthi obethandana noBester, uNandipha Magudumana kungenzeka ukuthi walanda isidumbu esifanayo sikaKatlego Bereng emakhazeni kabili.

Ubaba kaBereng, uBatho Mpholo osizwa abe-ActionSA uvule amacala obugebengu ezikhungweni ezahlukene zikahulumeni.

Ngokusho kwamaphoyisa, isidumbu esishisiwe esitholakale esitokisini sikaThabo Bester ngobusuku eqa ngabo uBester bekuyisidumbu sikaBereng.

Kunenqwaba yezinto ezingahlangani ezingachazwanga, kodwa amaphoyisa nezinye iziphathimandla zombuso ziyenqaba ukuphendula imibuzo ye-GroundUp.

USihlalo we-ActionSA eFree State uPatricia Kopane ukuqinisekisile ngoLwesibili ukuthi kuvulwe amacala obugebengu mayelana nokushona kukaBereng.

UMpholo, oyilungu le-ActionSA uvule icala esiteshini samaphoyisa e-Park Road e-Bloemfontein ngokumelene noMnyango Wezempilo wase-Free State ngokuphula uMthetho Wezempilo Kazwelonke. Uhlela nokuthathela uMnyango wezokuHlunyeleliswa kwezimilo ne-G4S izinyathelo zomthetho.

UBester weqa ejele lase-Mangaung mhla zintathu kuNhlaba nyakenye. Waqamba amanga ngokushona kwakhe, kwatholakala isidumbu esitokisini sakhe sishiswe ngendlela yokuthi umzimba wawungabonakali. Cishe ngemuva konyaka, umndeni kaBereng wazisiwe ukuthi isidumbu esatholwa esitokisini ngesakhe.

UBereng waduka ngoNdasa nyakenye kanti icala lomuntu olahlekile lavulwa ngoNhlaba nyakenye ngokusho komndeni. Umndeni awuzange uthole ulwazi oluthe xaxa ngophenyo kwaze kwaba emasontweni amabili edlule lapho unina kaBereng ecelwa amasampula olibofuzo. Umndeni namanje awukavunyelwa ukubuka isidumbu.

UMpholo kanye nezithunywa ze-ActionSA bebenemihlangano namaphoyisa e-Bloemfontein usuku lonke ngoLwesibili, befuna ukucaciseleka ngokuthi uBereng wagcina evalelwe kanjani esitokisini sikaBester.

UKopane utshele i-GroundUp ngoLwesibili ntambama mayelana nabakutshelwe ngamaphoyisa. Uthe kubonakala sengathi uBereng utholwe equlekile wathathwa yi-ambulensi. Umfutho wegazi wakhe wawuphansi futhi washonela ku-ambulensi ngaphambi kokufika esibhedlela sikazwelonke e-Bloemfontein.

Ngokusho kukaKopane, isidumbu sikaBereng sayiswa emakhazeni ase-Free State njengomuntu ongaziwa kanti isidumbu safunwa isithandwa sikaBester uMagudumana.

I-GroundUp ayikwazi ukuqinisekisa okushiwo uKopane ngoba amaphoyisa akwa-SAPS anqabile ukuphawula ngalokhu. Azikho izinsuku ezibekiwe ezikhombisa ukuthi uBereng washona nini, isidumbu sakhe sayiswa nini emakhazeni, noma sathathwa nini nguMagudumana ngaphambi kokuba sishushumbiselwe ejele lase-Mangaung Correctional Centre.

UMpholo kanye ne-ActionSA bafuna ukubona umbiko kadokotela wabosizo lokuqala abahambise uBereng esibhedlela kanye nesitifiketi sokushona sikaBereng.

Baphinde bafuna kuphenywe nokuthi isidumbu sikaBereng sadedelwa kanjani kuMagudumana ekubeni engeyena unkosikazi wakhe.

Ngemuva kokuthi uBester aqambe amanga ngokushona kwakhe esitokisini, isidumbu esishile okwacatshangwa ukuthi ngesikaBester ngaleso sikhathi sayiswa emakhazeni ase-Free State lapho ukuhlolwa kwesidumbu kwaveza ukuthi ubeseshonile ngaphambi kokuba kuqubuke umlilo ngenxa yokulimala ekhanda.  Okwamanje akukacaci ukuthi uBereng ulimele kanjani.

Umndeni kaBereng umchaza njengomuntu omude, kodwa ngokombiko we-postmortem isidumbu esatholwa esitokisini singu-145 cm kuphela okubonisa umuntu omfushane kakhulu. I-forensic pathologist iye yachazela i-GroundUp ukuthi kungenzeka ukuthi ubude angeke kuqinisekiswe ngabo njengoba isidumbu bese sidumbile futhi sesinezibungu.

Ngemuva kwezinsuku ezimbili kwenzeke lokhu, uMagudumana waphinda walanda isidumbu emakhazeni e-Free State wasiyisa emakhazeni e-Soweto. Kubukeka kuyisimanga ukuthi uMagudumana wakwazi ukulanda isidumbu esisodwa emakhazeni afanayo kabili. Kungenzeka ukuthi walanda isidumbu emakhazeni asesibhedlela okokuqala ngqa.

Phambilini i-SAPS ikuqinisekisile ukuthi uMagudumana ukhiphe izidumbu ezintathu ezahlukene emakhazeni ase-Free State, esesithathu kube yileso esitholakale esitokisini.

I-GroundUp izamile ukuvakashela emakhazeni, kodwa yachithwa onogada. UMnyango wezeMpilo e-Free State wenqabile ukuphawula.

Isithombe esingenhla: UThabo Bester oweqa ejele lase-Mangaung mhla zintathu kuNhlaba ngonyaka ka-2022

Umthombo wesithombe: I-GroundUp

Izihloko zakamuva