Usizi owayeyisoka lakhe ebulala izingane zabo  

Lubhalwe ngu-Everson Luhanga

UNaledi Mfolo washaywa kabi isoka lakhe ngemuva kokunqaba ukuyophanga ngesikhathi kunezibhelu zangoNtulikazi ngo-2021 kuleli.

Wasinda ekuhlaselweni ngesihluku kanti isoka lakhe laboshwa ngemuva kokungenelela kwethimba le-Scrolla.Africa.

Kodwa-ke, ngoLwesithathu kuleli sonto kuthiwa lowo owayeyisoka uphinde wagadla. Kulokhu ubeqonde ezinganeni.

UMfolo ushonelwe izingane zakhe ezimbili kwezintathu ngemuva kokuthi umsolwa onguyise wezingane azidlise ushevu zonke. Enye yezingane uBoitumelo (9) usindile futhi usaqhubeka nokulwela impilo yakhe esibhedlela.

I-Scrolla.Africa sivakashele uMfolo emzini wakhe e-Alexandra’s River Park lapho azilele khona uThato noLesego futhi ukulindele ngabomvu ukuthi uBoitumelo aphume esibhedlela.

Uthe ngosuku olwandulela elokushona kwezingane kufike owayeyisoka lakhe ephethe imvilophu ensundu egcwele izithombe zezingane. “Ngiye ngashaqeka ngesikhathi ngibona lokho.”

“Kodwa ngenxa yokuthi besesingasathandani iminyaka ecishe ibe mibili, ngicabange ukuthi ukuletha izithombe kuyindlela yokuthi usamukele ukuthi asisathandani.”

Uthe ngakusasa owayeyisoka lakhe uye wahamba wayolanda izingane esikoleni waziyisa lapho ahlala khona wafike wazilungiselela ukudla okuthiwa bekunoshevu obulala amagundane. “Uye waphoqa izingane zontathu ukuthi zidle ukudla okunoshevu ngemuva kwalokho wathi azilale,” kusho uMfolo.

“Naye uye wakudla lokho kudla ezama ukuzibulala,” esho. “Kodwa uye wasinda.”

UMfolo uthe bekungajwayelekile ukuthi le ndoda ihambe nezingane iye emzini wayo.

Ngezithuba zehora leshumi ngoLwesibili, owayeyisoka lakhe uye wacima ucingo kanti uthi ubezama ukumshayela ucingo amtshele ukuthi alethe izingane ukuze azilungiselele ukuya esikoleni ngakusasa.

NgoLwesithathu, uNaledi uthe uthole ucingo oluvela emtholampilo wendawo wase-Alexandra watshelwa ukuthi izingane zakhe ezimbili zishonile kanti eyodwa ingeniswe esibhedlela i-Edenvale.

“Ngithole umndeni wakhe emtholampilo,” esho.

“Ngesikhathi ngimbuza ukuthi kungani ebulale izingane zami uye wasola indawo athenge kuyo ukudla.

UMfolo uthe izingane zakhe bezithandana, zihamba ndawonye uma ziya esikoleni, zidla ndawonye futhi zihlezi zijabule zivikelana.

“Ngizobakhumbula,” esho.

UMfolo ubuyelwe umcabango wosuku ashaywa ngalo ngoNtulikazi ngo-2021.

Uthe le ndoda yahamba yayophanga yodwa ngemuva kokuthi enqabe ukuhamba nayo, yabuyela ekhaya iphethe usinki wokugeza owebiwe.

“Ngesikhathi ngimcela ukuthi ayeke wavele wavuka umbhejazane. Wangitshela ukuthi angiyinto yalutho njengoba nginqaba ukujoyina abantu abathola izimpahla mahhala,” esho.

Uphinde wathi owayeyisoka lakhe waphanga inqola, amanabukeni alahlwayo, utshwala kanye nezinye izinto.

“Akazange acabange ngisho nokulethela izingane zakhe isinkwa.”

Esithombeni esingenhla: Izingane ezintathu zalezi zithandani

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva