Usizi luyanda: UMzansi unesibalo esiphezulu sezintandane ngenxa ye-Covid-19 e-Afrika

Lungani Zungu

Zingaphezu kweziyi-94,000 izingane zaseNingizimu Afrika ezilahlekelwe ngabazali ngenxa ye-Covid-19, okwenze izwe laba nesibalo esiphezulu kakhulu sezintandane e-Afrika.

INingizimu Afrika, enabantu abayizi-79 251 abashone ngenxa ye-Covid-19, ibingelinye lamazwe angama-21 abambe iqhaza ocwaningeni olwenziwe ngabaphenyi base-University of Cape Town (i-UCT), ngokubambisana ne-University of Oxford e-UK.

Ucwaningo luthole ukuthi lolu bhubhane lushiye izingane ezingaphezu kwezigidi eziyi-1.5 ziyizintandane emhlabeni jikelele. Ngaphandle kokulahlekelwa ngabazali bazo bangempela, ezinye zilahlekelwe ngabanakekeli bazo.

Bangaphezu kwezigidi ezine abantu asebeshonile ngenxa ye-Covid emhlabeni jikelele.

USolwazi wase-UCT nase-Oxford University uLucie Cluver, ongomunye wababhali, uthe ingani eyodwa kwezingama-200 zaseNingizimu Afrika ilahlekelwe ngumnakekeli ngenxa yegciwane le-corona, kubika i-City Press.

“Sibone ukwanda okusheshayo ezilinganisweni zethu ngenyanga yokugcina yocwaningo lwethu.

“Isibalo sezingane eziyizintandane noma ezilahlekelwe ngabanakekeli senyuke ngokuyizi-220,000 sisuka kuzigidi eziyi-1.34 ekupheleni kukaNdasa saya kuzigidi eziyi-1.56 ekupheleni kukaMbasa,” utshele i-City Press.

Lolu cwaningo luveze nokuthi ziyizigidi eziyi-1.2 izingane ezilahlekelwe ngogogo nomkhulu bazo ngenxa ye-Covid-19.

Cishe u-23% wezingane emazweni angama-21 zikhuliswe ngabazali ababodwa, nabo abashone ngenxa ye-Covid-19.

Njengoba amazwe amaningi, kubandakanya neNingizimu Afrika, ezisheshisa kakhulu izinhlelo zokugoma izakhamizi, ucwaningo luthole ukuthi amazwe anamanani aphakeme kakhulu okushona kwabantu ngenxa ye-Covid-19 angahle angafiki ekuvikelekeni kwamasosha omzimba isikhathi esingaphezu kweminyaka emine.

INingizimu Afrika isiqale ukugonywa kwabantu abaneminyaka eyi-18 nangaphezulu.

UNgqongqoshe wezeMpilo uDkt Joe Phaahla uthe siyamjabulisa isibalo sabantu abagomayo ezindaweni zokugoma futhi unxuse abantu abaningi ukuthi bagome.

Scrolla World Cup Quiz