Usizi kuntshontshwa umjondolo wakhe

Buziwe Nocuze

Ngesikhathi u-Asiphe Budaza ehamba izinyanga ezine, ucele omakhelwane bakhe ukuthi bambhekele umjondolo wakhe. 

Ngesikhathi ebuya, uye wathuswa yilokho akutholile.

Lo wesifazane (27), uhlala emijondolo ye-Covid-19 e-Kraaifontein, eKapa, egqekezwa kakhulu.

Okubi kakhulu ukuthi ubesaba ukuthi izigebengu zizogqekeza umjondolo wakhe – kodwa akazange acabange ukuthi zingawuthatha wonke umjondolo wakhe!

Okumthuse kakhulu ukuthi ngesikhathi eseholidini e-Eastern Cape, uye wathola ucingo oluvela kumngani wakhe emtshela ukuthi umjondolo wakhe untshontshiwe.

Baphinde bathatha cishe yonke into engaphakathi emjondolo, bamshiya engenalutho ngaphandle kwebhulukwe nengubo yokulala.

“Ngiqale ngacabanga ukuthi uyazidlalela kuze kwaba ngesikhathi engithumelela izithombe zalapho obekumi khona umjondolo wami. Bekungenalutho,” kusho uBudaza.

Utshele i-Scrolla.Africa ukuthi uyazi ngokugqekezwa, ikakhulukazi ezindaweni ezinemijondolo. Kodwa ubengakaze ezwe ngokuntshontshwa komjondolo.

Odabeni lwakhe kusolakala ukuthi izigebengu ziqale ngokugqekeza zantshontsha i-heater nesitofu.

Ziye zahamba kodwa ngokushesha zabuya sezizothatha yonke into, okubalwa kukho nemibhede yakhe emibili.

“Angazi ukuthi kufanele ngiqale ngaphi ukubheka ngoba umjondolo wami ubuphakathi kweminye imijondolo.

I-Scrolla.Africa siye kule ndawo noBudaza kanti amalungu omphakathi athi awakaze abone lutho olungajwayelekile.

“Emijondolo izinto zenziwa ngendlela ehlukile, abantu bahlezi belungisa imijondolo yabo. Ngakho mhlawumbe izigebengu ziphambaniswe nabantu abalungisa imijondolo yabo,” kusho isakhamuzi.

UBudaza ube eseya endlini yelungu lekomiti lomphakathi. Uthi ngesikhathi efika lapho wamukelwe ngesaziso esithi: “Asisazixazululi izindaba zabantu noma ngabe ugqekezelwe noma uhlaselwe umuntu. Uma unenkinga bheka izihlobo zakho noma abesilisa bangakini/ nabesifazane.”

Isaziso siphinde sathi bahlezi endaweni ekhululekile lapho wonke umuntu angenza khona noma yini ayifunayo.

Ilungu lomphakathi elicele ukuthi igama lalo ligodlwe lithe abantu abantshontshe umjondolo ka-Asiphe bebazi ukuthi uzohamba isikhathi eside.

“Ngiyethemba ukuthi owenze lokhu uzobanjwa ngoba uma kungenjalo sizoqhubeka nokuba nezigameko ezifana nalezi,” kusho leli lungu lomphakathi.

UBudaza uthe akazange abike icala emaphoyiseni ngoba ekholwa ukuthi ngeke aluthole usizo njengoba uphenyo luzothatha isikhathi eside. Kunalokho uvele wayohlala nomngani wakhe.

Izihloko zakamuva