Usizi kuhlasela uzamcolo eKapa

Buziwe Nocuze

Izimvula eziqale ukuna ngeSonto e-Western Cape zicekele phansi ingqalasizinda nezindlu, okuholele ekutheni izingane zingakwazi ukuya esikoleni izinsuku ezimbili.

Izindawo ezikhahlamezeke kakhulu ise-Strand, e-Philippi, e-Delft, eLanga naseGugulethu.

Ngale kokuthi uphiko lukaMasipala lwaseKapa lwe-Disaster Management lusukumele le nhlekelele ngokushesha, izakhamizi eziningi ezikhahlamezekile eKapa bezilindele usizo ngoLwesibili.

U-Odwa Bili (38), ohlala nezingane ezine emijondolo yaseMfuleni, utshele i-Scrolla.Africa ukuthi impahla yomndeni wakhe icekeleke phansi futhi bebengenayo indawo yokulala ngoMsombuluko ebusuku.

“Imijondolo yethu igcwele amanzi, impahla yethu icekeleke phansi kanti asikwazanga ukukhipha lutho ngenxa yezikhukhula,” kusho uBili.

Izingane zakhe azizange ziye esikoleni ngoba bezivaleleke emjondolo ogcwele amanzi. Imifaniswano yesikole yezingane kanye nezincwadi bezigcwele amanzi.

Ehlome ngebhakede, uBulelwa Zamekile wasemijondolo eThabo Mbeki e-Philippi uthi uchithe isikhathi esiningi ngoMsombuluko ebusuku ekhipha amanzi ngebhakede emjondolo wakhe.

Kodwa lokho akuzange kusize ngoba imvula ibilokhu iyithelile.

“Asinayo enye indlela ngaphandle kokuhlala, sibenethemba lokuthi abakamasipala abasiza ngezinhlekelele bazofika endaweni yethu. Siyazi ukuthi cishe wonke amalokishi aseKapa abhekene nenkinga efanayo; yingakho bethatha isikhathi ukuza kithi”, kwengeza uZamekile.

Okhulumela uMnyango wezokuLawulwa kweziNhlekelele kuMasipala waseKapa, uCharlotte Powel, uthe umsebenzi wokulungisa uyaqhubeka kumasipala wonke, kanti uMnyango wezokuThutha uhlinzeka ngamatshe nesihlabathi lapho okungaba lula ukuthi kwakhiwe khona.

Uphinde waveza ukuthi ukucisha kukagesi okuhlobene nesimo sezulu kuyenzeka ezindaweni ezifana ne-Philippi, e-Claremont kanye nase-Mowbray, kanti umnyango kagesi umatasatasa uzama nokubuyisa ugesi.

Izihloko zakamuva