Usizi eqolwa izindlu ngumshana wakhe

Lubhalwe nguDoreen Mokgolo

UGogo uJulia Makhele akanakhaya.

Umshana wesalukazi (90) usiqole izindlu zaso ezimbili e-Springs, Ekurhuleni.

Lona ohola impesheni utshele i-Scrolla.Africa ukuthi izinkinga zakhe zaqala ngo-2011 ngesikhathi ekhohliswa umshana wakhe uJulia Moshoeshoe Mkhoma ukuthi asayinele ukumnika umuzi wakhe ose-Selcourt Park.

Umshana wakhe wamncenga ukuthi adlulisele ubunikazi bomuzi kuye ukuze agweme ukuthi ithathwe ibhange ngemuva kokushona kwakhe.

“Ngashaywa uvalo lokuthi wonke umsebenzi wami onzima wokukhokhela indlu uzobe uyize ngakho ngaqhubeka nokushintsha ubunikazi bayo.

“Ngemuva kwezinyanga ezimbalwa waqala ukungihlukumeza wangincisha ukudla, wangibiza ngomthakathi ekugcineni wangixosha.

“Nganquma ukubuyela endlini yami yomxhaso elokishini,” esho.

Ngesikhathi ugogo eKwaThema uMkhoma wadayisa umuzi ose-Selcourt engamtshelanga.

Ngo-2013 ngesikhathi uMakhele egula ebangwa nezibi emzini womndeni e-Matatiele, e-Eastern Cape umshana wakhe waphinde wamthinta. UMkhoma wamtshela ukuthi izikhulu zikaMasipala zimfuna ngokushesha ukuze asayine amaphepha okushintsha indlu yakhe yomxhaso KwaThema njengoba enzile  kweyase-Selcourt Park.

“Ngavuma ngoba ngangiwuthanda loya muzi futhi nganginethemba lokubuyela kuwo. Ngavuma ukubuyela eGoli ebusuku ngigula nginjalo.

“Ngayiswa ehhovisi lommeli wabo lapho engatshelwa khona ukuthi ngisayine amaphepha athile. Akekho kulelo hhovisi owangitshela ukuthi ngisayinelani ngaphandle kwalapho obekumele ngisayine khona,” engeza.

Lokho akusayinela kwakuyigunya elivuna umshana wakhe. Ehlome ngegunya elisayiniwe uMkhoma wakwazi ukuzenza umnikazi wendlu yomxhaso wase eyayidayisa – ngaphandle kokwazisa isalukazi.

UMakhele washaqeka ngo-2021 ngesikhathi umnikazi omusha wendlu efika emnyango wakhe KwaThema emtshela ukuthi aphume endlini.

Umnikazi wendlu wayehlome ngetayitela kanye nobufakazi bokuthi uyikhokhele ngempela indlu. Imali yanikwa umshana wakhe.

Ohola impesheni unikwe umnqamulajuqu wokuphela kukaNhlangulana ukuthi aphume endlini yakhe iNkantolo yeMantshi yase-Brakpan.

“Impilo yami ayikho kahle njengoba kuyilo kuphela ikhaya engisele nalo futhi ayikho enye indawo engingaya kuyo,” esho. Usidlulisile isinqumo.

Umshana wakhe wenqabile ukuphawula wathi udaba lusenkantolo.

Esithombeni esingenhla: UGogo uJulia Makhele

Umthombo wesithombe: Doreen Mokgolo

Izihloko zakamuva