Usizi emndenini wonyamalele ephuma ukosoka  

Lubhalwe nguSongeziwe Mapukata

Njengenhlalayenza esigodini saseQalane esisezansi ne-Qweqwe e-Eastern Cape uNtsikayomzi Mdladla wadedelwa esikoleni sokusoka ukuze ayolulama ekhaya ngemuva kokusokwa ngudokotela wendabuko.

Kodwa ngemuva kwamahora nje uNtsikayomzi esokiwe wagodukiswa nguyise kanye nomhlengikazi wendabuko obezomnakekela aze alulame, kodwa lo wesilisa oneminyaka engu-21 ubudala akaziwa ukuthi ukuphi.

Wanyamalala endlini ayelele kuyo ngomhlaka-29 kuLwezi  akaphindanga wabonwa.

Umama wakhe uNonyameko Mdladla utshele i-Scrolla.Africa ukuthi babesanda kudla isidlo sasebusuku ngesikhathi bezwa izinja zikhonkotha ngaphandle.

“Uyise wahamba wayobheka, kodwa wabuya ethi umhlengikazi wendabuko umtshela ukuthi lo wesilisa ubalekile.”

UNonyameko uthe umhlengikazi owayehambisana nomngani wakhe wathi uNtsikayomzi ucele ukuphelezelwa ehlathini ukuze azikhulule.

“Kodwa ngemuva kokuthi umhlengikazi emtshele ukuthi kumele aphuthume aqede njengoba imiyane iyingozi bathibeqalaza  babona ukuthi lo wesilisa usebalekile washiya ingubo yakhe,” kusho umama.

Echiphiza izinyembezi uNonyameko utshele i-Scrolla.Africa ukuthi uyangabaza  ngodaba olushiwo umhlengikazi wendabuko

“Noma ikuphi lapho ikhona indodana yami ayinakudla nendawo yokuhlala! unqunu, uyagodola, usezinhlungwini futhi uyedwa,” kusho umama wakhe. 

Ubaba kaNtsikayomzi,  uGcinikhaya Mdladla naye akayithembi indaba eshiwo umhlengikazi wendabuko. Usola nokuthi bakhona abazi kabanzi ngokuduka kwendodana yakhe kunalokhu abakushoyo.

“Abafana bakule ndawo bazi ngaphezu kwalokhu abasitshela khona ngokuduka kwendodana yami.”

Icala lomuntu odukile livuliwe esiteshini samaphoyisa e-Central e-Mthatha.

Esithombeni esingenhla nguNonyameko Mdladla (kwesokunxele) nendodana yakhe elahlekile uNtsikayomzi Mdladla (kwesokudla)

Umthombo wesithombe:Songeziwe Maputaka 

Izihloko zakamuva