‘USisulu yimbulu engenandaba nabampofu’-umbali

Umbhali uPalesa Morudu uthi umengameli uCyril Ramaphosa kufanele akhombe indlela uNgqongqoshe wezokuVakasha kuleli uLindiwe Sisulu.

USisulu ubebhodla umlilo kuleli sonto ngesikhathi egxeka umthethosisekelo owasungulwa iqembu lakhe.

Ebhala encwadini yemibono eshicilelwe i-IOL ugxeke ubuholi bezwe bezepolitiki kanye namajaji. Wafunga wagomela ngokuthi umthethosisekelo wawungumbhalo we-neo-liberal owaletha ubulungiswa obuncane benhlalakahle kwabahlukunyezwa ubandlululo.

Ephendula i-News24 ethukuthele, uMorudu uthi amalungu esigungu esiphezulu afunga ukuthi azowuhlonipha umthetho kanye nomthethosisekelo uma evuma ukubamba iqhaza kuhulumeni – kodwa uSisulu ukubeke kwacaca ukuthi akasakholelwa kumthetho.

UMorudu uthi lokhu kuhlasela kuchaza ukuthi uSisulu usenqume ukungena emkhankasweni wokuba nguMengameli we-ANC futhi abe isibani sohlangothi lwayo lwe-radical economic transformation (RET). 

“Ngaphezu kwalokhu, omunye uphawula ngokuzenzisa kukaNgqongqoshe. Njengazo zonke izigelekeqe ze-RET, uSisulu akakwazanga ukugxeka abantu base-Afrika abampofu.”

UMorudu ubala indima kaSisulu yokuvulela uJacob Zuma – “ongumgulukudu” – ukuba abe nguMengameli owaphatha iminyaka eyisishiyagalolunye eyamosha yawisa umnotho kanye nokwenyuka kokuntuleka kwemisebenzi kubantu base-Afrika.”

Bese kuba irekhodi likaSisulu: “Iminyaka eyisikhombisa uSisulu wayenguNgqongqoshe, okwathi ezigabeni ezehlukene, waphatha ezezindlu, amanzi, nokukhucululwa kwendle, kodwa namanje izigidi zabantu abampofu base-Afrika basaqhubeka nokuhlala ngendlela engekho ezingeni eliphephile, nezindawo ezingenakho ukuthuthwa kwendle kanye  namanzi .”

Pho kungani ebhale lokhu? “Unentshisekelo yokufeza izifiso zakhe. Ukholwa ukuthi usifanele isikhundla sobuMengameli ngoba engowakwaSisulu.

“Lokho ngeke kwenzeke – hhayi ngoba ephuma emndenini ohloniphekile, kodwa ngoba abantu baseNingizimu Afrika bazi kahle ukuthi ungubani.”

Izihloko zakamuva