USimon Biles wethule ubufakazi mayelana nokuthi “Intombazane esencane ibiza malini?”

Dylan Bettencourt

Umsubathi waseMelika uSimone Biles usethule ubufakazi phambi kwe-Senate yaseMelika ngoLwesithathu mayelana nokuhlukunyezwa kwakhe kanye nabanye ngezandla zowayengudokotela weqembu uLarry Nassar.

Ukuqulwa kwecala kubhekwe ngokuhluleka kwamaphoyisa ngesikhathi eletha umbiko ngoNassar okwathi ngokuhamba kwesikhathi watholakala enecala lokunukubeza abesifazane. Lo dokotela ononya udonsa isigwebo sakhe sempilo yonke esejele.

“Ngiyamgxeka uLarry Nassar, ngiphinde ngigxeke nohlelo elinamandla neliphikisa ukuhlukumeza kwakhe” kusho uBiles.

UBiles ongumpetha kuma-olimpiki uphinde wathi uma uvumela umzingeli onjengoNassar ukuba ahlukumeze izingane, imiphumela izoshesha futhi inzima.”

UBiles oneminyaka engama-24 obekhuluma ephatheke kabi, uyena isisulu esikhulu esiphumela obala ngodokotela ophinde wafuna izisebenzi ezithintekayo ukuba zishushiswe nazo.

Ekhala, uBiles ubuze ukuthi: ‘impilo yentombazanyana esencane ibiza malini?

Abasubathi abathathu besifazane bathule ubufakazi ngoLwesithathu no-Aly Raisman, ongukapteni weqembu elikuma-olimpiki laseMelika ngonyaka wezi-2021-2016 uthe ubesalinde izimpendulo ecalenj alivula eminyakeni eyisithupha eyedlula.

“Kule minyaka edlule, bekubuhlungu kakhulu ukubona ukuthi ukuphulukiswa kwabasindile kubathinta kanjani ukuhlukunyezwa kwabo,” ngesikhathi ethula ubufakazi.

Owake wathola indondo yegolide uMcKayla Maroney uthe wahlukunyezwa ngokocansi uNassar iminyaka eyisikhombisa, njengoba waqala ukumhlukumeza esaneminyaka eyi-13.

Amaphoyisa atholwe ukugxekwa okukhulu ngokubandakanyeka kwabo kwecala ngemuva kombiko wabo abawuletha, nokubambezela kanye nowokugqiba kwamaphoyisa asebenza ngokungafanele ukuthi udokotela aqhubeke endaweni lapho enze khona umonakalo omkhulu.

Amaphoyisa amabili afakelwe inselela ngamaphutha abawenzile kumbiko, kanti  ekuhambeni kwesikhathi kwavela ukuthi baqamba amanga ngesikhathi sengxoxo ukuze bagqibe amaphutha abawenzile. Amaphoyisa agcizelele ukuthi elilodwa kulamaphoyisa amabili lixoshiwe.

Umphathi wamaphoyisa uCristopher Wray ugcizelele ukuxolisa kwenhlangano ngamaphutha abawenzile ngombiko abawukhipha ngoNassa ngoNtulikazi.

UNassar oneminyaka engama-58 ubekwe icala lokunukubeza ngokocansi abesifazane abangama-330 kanye namantombazane asemancane akwiqembu laseMelika le-gymastic kanye namanye asenyuvesi ebizwa nge-Michigan State.

Umthombo wesithombe: @Fortune

Izihloko zakamuva