Ushisa phansi umbango koloku chibiyela lwakamuva 

Lubhalwe nguLungani Zungu

Kulindeleke ukuthi ushube umbango wokuwina amawadi amane abhekwe ngabomvu ngesikhathi sokhetho olubalulekile lokuchibiyela KwaZulu-Natal nase-Western Cape ngoLwesithathu.

Abangenele ukhetho ababili Abazimele nabayishumi nesishiyagalombili abavela emaqenjini ezombusazwe angu-10, bonke babheke umklomelo omkhulu wokulawula ngokuphelele izigceme ezingenamuntu.

I-ANC – elahlekelwe amawadi abalulekile okhethweni lokuchibiyela lwakamuva – ilwela ukugcina u-ward 4 kuMasipala waseMtubatuba. Le wadi ivuleke ngemuva kokusula kwekhansela le-ANC uNdumiso Zuma ngoLwezi.

Lushubile ukhetho lokuchibiyela kuleyo wadi kangangoba izolo (ngoLwesibili), i-ANC isole i-IFP ngezinsolo zokuzama ukunxenxa isalukazi ukuthi sivotele i-IFP ngesikhathi sokuvota okukhethekile.

UMandla Kunene we-ANC ubanga isikhundla noKenneth Mngadi we-EFF, uNtokozo Mtimkhulu we-IFP noThokozani Zungu we-United Christian Democracy Party (UCDP).

Inani labavoti lalingu-40.44% ngesikhathi sokhetho lomasipala lwango-2021.

Kulindeleke omunye umqhudelwano wemihuzuko ku-ward 31 kuMasipala wase-Newcastle, lapho -iTeam Sugar South Africa (TSSA) isebenzisa zonke izindlela ukuvikela lesi sigceme – okuhlanganisa nokupha abahlali izipho ezipholile.

Imibhede, ama-microwave, iziqandisi nezitofu ngezinye zezipho umholi we-TSSA, uMusa “Shukela” Thwala, azinikeze izakhamizi ngaphambi kokhetho namuhla.

Imiphumela ka-ward 31 yiyona ezocacisa ukuthi yiliphi iqembu phakathi komfelandawonye oholwa yi-ANC ne-EFF ozohola lo masipala okumanje uholwa umfelandawonye we-IFP oyesekwa y-iTSSA.

Lolu khetho lubizwe kulandela ukushona kwekhansela le-TSSA uNokusa “Mroza” Khumalo ngoLwezi.

I-IFP ne-TSSA bavumelene ukweseka uSindisiwe Mashazi we-TSSA.  I-IFP yaphoqeleka ukuthi ikhankasele uMashazi we-TSSA hhayi uMnuz Mxolisi Mkhwanazi ngemuva kokuthi amaqembu engene kulesi sivumelwano.

UNkosingiphile Shabalala ongenele ukhetho ngokuzimela ubanga isikhundla noNkosinathi Vilane we-ANC kanye noLinda Mnguni we-EFF.

U-Ward 6 kuMasipala wase-Cederberg e-Western Cape ugcwele izimpi namuhla.

Le wadi ibangwa nguMnuz Andre Mouton, obemele i-Cederberg First Residents Association (CFRA), ebiphethe le wadi kwaze kwasula ikhansela layo nokuyivulele indlela okhethweni lokuchibiyela.

UPaul Wynand we-ANC, uMarlene Zass we-EFF, noThomas Francois Waldeck we-PA bonke babhekwe ngabomvu.

Ukhetho lokugcina lokuchibiyela luzobanjelwa ku-ward 5 ngaphansi kukaMasipala wase-Cape Agulhas.  Le wadi ibiphethwe yi-DA kodwa yasala ingenamuntu ngemuva kokuthi leli qembu linqamule ubulungu bekhansela.

Izihloko zakamuva