Usexolisile uSolwazi owagxeka uShenge  

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Isazi samasiko nonguSolwazi kwezomculo uMusa Xulu usexolisile kuNdunankulu wesizwe samaZulu, uMntwana uMangosuthu Buthelezi ngokuphawula kwakhe ngeSilo samaBandla uMisuzulu kaZwelithini namasiko enkolo.

NgoMandulo uXulu osebenza eNyuvesi yase-Zululand wasola uButhelezi kanye nombhishobhi webandla lamaSheshi uThabo Makgoba ngokuphoqelela amasiko obukoloni kwiSilo samaZulu.

“Lo mkhuba wobukoloni wenziwa ngo-1873 nguTheophilus Shepstone egameni likaNdlunkulu uVictoria ukuze kucekelwe phansi isisekelo esabekwa isizwe samaZulu.”

Lokhu kungemuva kokuthi ababhishobhi baseSheshi bebizelwe ukuzokwenza usiko lwabo kwiSilo samaBandla uMisuzulu kaZwelithini ngesikhathi  egcotshwa ngokuphelele noMengameli Cyril Ramaphosa emnika isitifiketi.

Ngaleso sikhathi uXulu waqhubeka nokukhipha isitatimende esidlangalaleni ebhoke ngolaka wacela uButhelezi noMakgoba ukuthi bamchazele ngokubaluleka kwale mikhuba.

Uphinde wathi kwakufanele kuvunyelwe ibandla lakwaShembe ukuba lenze amasiko ase-Afrika kwiSilo samaBandla uMisuzulu KaZwelithini ngoba kwakungagcotshwa iSilo samaNgisi.

NgoLwesibili, uXulu ubhalele uButhelezi ecela ukuxolelwa ngaphandle kwemibandela waxolisa nakumbhishobhi uMakgoba.

“Ngibhala le ncwadi Shenge ukuze ngixolise ngaphandle kwemibandela ngokuhlukumezeka engikuzwise khona kanye nombhishobhi waseKapa, ​​uThabo Makgoba.

Ngiyazithoba ukuthi inkulumo engayibeka ngesikhathi sokuhlonishwa kwesitifiketi seSilo samaBandla uMisuzulu kaZwelithini yayiphikisana namasiko ebandla lamaSheshi,” kusho uXulu.

UXulu waxoshwa njengePhini likaMqondisi Jikelele eMnyangweni wezobuCiko namaSiko kuzwelonke ngenxa yezinsolo zokungaphathwa ngendlela amathenda ngonyaka ka-2000.

Ubuye wasebenza njengoMphathi kuMasipala waseMandeni emuva konyaka ka-2001.

Ngaleso sikhathi kuthiwa ubeseqalile ukufuna izinto ezingafanele okubalwa nokucela ukubolekwa u-R12 000 nesibonelelo semoto sika-R320 000.

Osesithombeni esingenhla: USolwazi Musa Xulu.

Umthombo Wesithombe: eseNyuvezi yase-Zululand

Izihloko zakamuva