USasie uzimisele ngo-Mr & Miss Albinism South Africa

Moyahabo Mabeba

USasekani Masingi, unobuhle wase-Limpopo ongungqingili, ufuna ukuba yindlovukazi yokuqala ngqa ka-Mr & Miss Albinism South Africa.

Egqugquzelwe igama lakhe lesi-Tsonga, elisho ukuthi “ukuba muhle”, unethemba lokuthi uzothweswa umqhele kulo mcimbi ozoba ngomhla zingama-30 kuMfumfu e-Gauteng.

Njengabanye abantu abaningi abaphila ne-albinism, uSasekani uthi wabhekana nokubandlululwa okuningi ngesikhathi esakhula esigodini sase-Mbhalati ngase-Makhado.

“Abantu abaphila ne-albinism yibona abasengozini kakhulu futhi bayahlukunyezwa kodwa akukho okwenziwayo ukubavikela ekuphulweni kwamalungelo abantu,” kusho “uSasie” njengoba aziwa kanjalo.

Umfundi we-BA Honours eNyuvesi yase-Limpopo, uthi i-albinism ayiqondakali kahle emphakathini – ngokwenhlalo nangokwezokwelapha.

Wayecwaswa ngesikhathi esafunda esikoleni samabanga aphezulu i-Philadelphia e-Soshanguve, e-Tshwane. Yilapho aqala khona ukumodela waphuma waba yi-2nd Princess ngowezi-2011 ngesikhathi somncintiswano ka-Miss Valentine’s Day.

Unqobe u-Miss Valentine’s Day ngowezi-2013, nokwaba yingqophamlando okwenza waqala umsebenzi wakhe wokumodela.

“Ngifuna ukukhuthaza abesifazane base-Afrika ukuthi babone ukuzethemba kwabo futhi bathole indawo yabo emhlabeni,” kusho uSasie.

“Lo mncintiswano wonobuhle uyindawo enhle yabantu abane-albinism, ngoba babekwa eceleni emincintiswaneni ejwayelekile”.

USasekani ungusihlalo we-UL Rainbow, okuyinhlangano yamalungelo e-LGBT ekhampasini.

UGodfrey Mphatswe, owasungula lo mqhudelwano, uthe uthathe isinqumo sokuthi aqale lo mqhudelwano ngemuva kokuzwa ukuthi amazwe afana ne-Zimbabwe ne-Malawi anika amandla futhi athuthukisa abantu abane-albinism.

“Ngibone isikhala embonini  yaseNingizimu Afrika yezemfashini nobuhle ngase nginquma ukwethula umncintiswano eNingizimu Afrika”.

Izihloko zakamuva