Usaqhubeka umkhuba wokugeza amapeni 

Lubhalwe ngu-Anita Dangazele

Umkhuba wokugeza amapeni usaqhubeka nokuhlupha emiphakathini yase-Eastern Cape.

Obekufanele kube isifundo sekudale umkhuba wokuthi abafundi benze imicimbi yokubungaza ukuphela kwethemu yesikole ngokudayisa kanye nokuphuza utshwala.

Ngomhlaka-21 kuNhlangulana usuku lwesikhumbuzo senhlekelele yaseNyobeni lapho intsha engu-21 eyalahlekelwa khona izimpilo zayo ngemuva kokuphuza kakhulu ebusuku. Lo mcimbi uthuse abantu abaningi ezweni lonke njengoba kunesihlava sokuphuza kwezingane ezincane nokudayiswa kotshwala ezinganeni.

Ezinsukwini ezimbili nje ngaphambi kokuthi kufike usuku okwenzeka ngalo le nhlekelele kudingeke ukuthi izingane ezinhlanu zesikole ziphuthunyiswe esibhedlela ngesikhathi kunomcimbi wokugeza amapeni endaweni yase-Quigney e-East London.

I-Eastern Cape Liquor Board ithe ibinethemba lokuthi le nhlekelele yaseNyobeni izoba isivimbelo ekuphuzeni kwezingane ezincane.

“Okusixakayo ukuthi okwenzeka Enyobeni akuzange kube isifundo esanele sokuvimbela abantu abasha ukuthi baqhubeke nokuzitika ngotshwala,” kusho isikhulu sebhodi uDkt Nombuyiselo Makala.

“Ngemuva kwesigameko saseNyobeni siqale ukuthola imibiko yokuthi kuzoba nemigubho yokugeza amapeni kwezinye izingxenye zesifundazwe okubalwa kuzo umasipala waseBuffalo City kanye nowaseNelson Mandela Bay.

Bekushubile ezinkundleni zokuxhumana ngeledlule njengoba bekunezingqwembe zemicimbi eyahlukene ebihlelwe ngabafundi bamabanga aphezulu ezindaweni zokucima ukoma e-Eastern Cape.

Abanikazi bamathaveni bayaqhubeka nokwamukela izingane ezincane futhi bazinikeze utshwala phezu kokuba imithetho ikwenqabela lokhu.

Umgqugquzeli we-National Liquor Traders uLucky Ntimane uthe abathengi badinga ukuvikelwa kubadayisi abangawunaki umthetho.

“Sicela ukuthi kube neqhinga elizobhekana nokungalandelwa kwemigomo yokuhweba ngotshwala kube kubhekanwa ngqo nohwebo olungekho emthethweni. Yile ndlela kuphela ezoqinisekisa ukuthi abathengi bayavikeleka ezintweni ezingafanele nezingawuhloniphi umthetho namazinga emikhiqizo ephephile,” kusho uNtimane.

Ngemuva konyaka kushone izingane zabo imindeni yezisulu namanje ayazi kahle ukuthi yini ebulale izingane zabo.

Abazali abangeneme bathe bebengakawutholi umbiko obhaliwe. Esikhundleni salokho babizelwa emhlanganweni ngemuva kwezinyanga ezimbili kwenzeke le nhlekelele – lapho izikhulu ezadalula khona ukuntula umoya njengembangela yokushona kwalezi zingane.

Lokhu kwenzeka naphezu kwesimemezelo somphakathi somnyango wezempilo esifundazweni sokuthi i-methanol, utshwala obunobuthi obutholakala ezintweni ezincibilikisayo ezimbonini, umanyolo kanye neminye imikhiqizo eminingi kwatholakala egazini lazo zonke izingane ezingu-21.

Alikho icala elivulelwe muntu mayelana nokushona kwezingane.

I-National Prosecuting Authority (NPA) iziphikile izinsolo zokuthi abanikazi bethaveni yaseNyobeni ngeke babekwe icala ngokushona kwezingane.

“Njengoba uphenyo lwamaphoyisa lungakabukhiphi ubufakazi obukhomba ukuthi ukhona yini umuntu onecala umbuso usazama ezinye izindlela zokuqinisekisa ukuthi ubulungiswa buyenziwa,” kusho okhulumela i-National Prosecuting Authority esifundeni uLuxolo Tyali.

“Uma uphenyo lufinyelela esinqumweni sokuthi noma ngubani ashushiswe umbuso uzoshushisa.”

Umphathi wethaveni yaseNyobeni uSiyakhangela Ndevu kanye nomnikazi wayo uVuyokazi Ndevu bazobuyela enkantolo ngoNcwaba ukuyobhekena necala lokudayisa noma ukuhlinzeka izingane ngotshwala nokuvumela abasebenzi ukuthi bahambisele abantu abaneminyaka engaphansi kuka-18 utshwala.

Esithombeni esingenhla: Ingaphakathi lendawo yokucima ukoma Enyobeni lapho okwashona khona intsha engu-21

Izihloko zakamuva