URosemary osolwa ngokuthenga izinkabi ukuze zibulale izihlobo zakhe uyaziphika izinsolo

Everson Luhanga

Egqoke ijezi elimhlophe elinamachashazi, uRosemary Ndlovu – ongowesifazane owayefuna ukubulala umndeni wakhe ukuze athole imali yomshwalense – ubonakale ehleka nabezindaba  ngaphandle kwenkantolo yase-Palmridge ngesikhathi kusabanjwe ikhefu ngoLwesibili.

“Ubani obengacabanga ukuthi uRosemary angaba usaziwayo, njengoba ebonakale ehleka nezintatheli?”

Ekhuluma ebhokisini lapho kuthulwa khona ubufakazi, owayengusayitsheni wamaphoyisa obesesebenze emaphoyiseni iminyaka eyi-15 esebenza esiteshini samaphoyisa sase-Tembisa, uyaziphika zonke izinsolo abekwa zona.

Uthe akazange akuhlele ukubulala usisi wakhe kanye nezingane eziyisihlanu e-Bushbuckridge esifundazweni saseMpumalanga. Uyaziphika izinsolo zokuthi wayesendlini nenkabi. “Angikaze ngahlangana nabo” etshela inkantolo.

URosemary kubukeka ngathi ulahlekelwe ukuzithemba kwakhe ngesikhathi echaza ukuthi kwakungeke kwenzeke ahambe nenkabi angene nayo emzini kamawakhe eMpumalanga.

“Angizange ngibanike isithombe sikamama wami. Ngesikhathi bethi bamthola ehleli ngaphansi kwesihlahla sikabhanana, bazi kanjani ukuthi umama wami loyo? kusho uRosemary.

Uthe abantu abaningi bebemazi e-Bushbuckridge wayengeke aye khona lapho ngoba kwakuyingozi uma abantu babengambona.

Noma kunjalo ividiyo eyathathwa amaphoyisa asebenza umshoshaphansi eyakhonjiswa ngesikhathi kuqulwa icala, ikhombisa uRosemary eyalela inkabi, kodwa uRosemary uyaziphika zonke izinsolo.

Uthe wahamba nenkabi eyodwa ukuya e-Bushbuckridge futhi udadewabo wenkabi wahamba naye ngesikhathi eyobakhombisa inyanga yasendaweni.

Uma etholakala enecala, uzongena emabhukwini omlando waseNingizimu Afrika njengomuntu ongumbulali aphinde abe yiqili elinobunzulu.

Abaphenya icala bathe ngemuva kweminyaka eyisikhombisa esembuthweni wamaphoyisa ngoMbasa ngowezi-2012, waqala wakha itulo lokubulala okunzulu ngesikhathi eqala ngomzala wakhe uMadaka.

Eminyakeni elandelayo, kusolwa ukuthi ubulale udadewabo u-Audrey, nomshana wakhe uBrilliant, uZanele ongumshana wakhe kanye nesoka lakhe uMaurice Mabasa. Wabulala  lokubulawa abantu abahlanu ngoba efuna ukuthola imali yomshwalense eyizigidi ezi-1,38 zamarandi.

Uphinde asolwe ngamacala amaningi okuzama ukubulala nelokwakha uzungu lokubulala. Usolwa ngokuqasha inkabi ukuthi ibulale odadewabo ababili, nomawakhe kanye nomseshi obemphenya ngamacala akhe.

Umdlandla wokubopha uNdlovu waqala ngowezi-2018 ngesikhathi umphathi wakhe osebenza esiteshini samaphoyisa uColonel uNthipe Boloka eqala ukumsola.

Ehamba ngemoto angazi ukuthi ifakwe into ezomqopha uma ekhuluma, kuleyo moto uzwakala exoxa ngokubulala izihlobo zakhe nenkabi okusolwa ukuthi wayiqasha.

Ngesikhathi eboshwa uNdlovu waphika wonke amacala abekwe wona, futhi usalokhu elwa nokuthi umsulwa selokhu kwaqala uphenyo.

Izihloko zakamuva