URamaphosa wenza imizamo yokuqeda ukuphanga nodlame

Arthur Greene

UMengameli uCyril Ramaphosa umemezele ukuthi uhulumeni uzotshala i-South African National Defense Force (i-SANDF) futhi wethule izindlela ezintsha zokuphepha ukuqeda izidubedube ezinodlame nokuphanga ezweni lonke.

Enkulumweni ayethule kumabonakude ngoMsombuluko ebusuku, uRamaphosa ukhale kakhulu ngokushona kwalabo ababulewe ngodlame lwemibhikisho olwenzeka e-Gauteng nase-KZN.

Uthe kule mpelasonto edlule kube nezenzo ezimbi kakhulu zodlame lomphakathi izwe elizibonile selokhu laba yintando yeningi ngowe-1994.

“Mangicacise,” kusho uMengameli, obezwakala ephelelwe ngamandla. “Sizothatha izinyathelo ukuvikela wonke umuntu wakuleli kulesi songo sodlame, ukusatshiswa, ukwebiwa nokuphangwa. Ngeke sinqikaze ukubopha nokushushisa labo abenza lezi zenzo futhi sizoqinisekisa ukuthi babhekena namandla amakhulu omthetho wethu. ”

Bayi-166 abasolwa asebeboshiwe e-KZN kuze kube manje kanti e-Gauteng kuboshwe abasolwa abangama-323.

Ukuqeda ubudlova nokubhujiswa, ugunyaze ukwethulwa kwezinyathelo ezintsha zokuphepha, kufaka phakathi:

● Ukuthunyelwa kwabasebenzi be-SANDF ukuxhasa i-South African Police Service (i-SAPS).

● I-SAPS yenza izindlela zokubiza amalungu asebenzayo asekhefini nasezinsukwini zokuphumula ukukhulisa abasebenzi bezomthetho.

● Uhulumeni uzobeka phambili ukushushiswa kwabasolwa okuthiwa babandakanyeka kulolu dlame.

● Uhulumeni uzosebenzisana nomkhakha wamabhizinisi ukuqinisekisa ukuphepha kwabashayeli, abasebenza emathilini, iziguli namakhasimende.

● Uhulumeni uzophinde abelane ngolwazi nezinsizakusebenza ukuqinisekisa ukubuyiselwa kwezinsizakusebenza ezibalulekile okuhlinzekwa ngazo.

Umthombo wesithombe: @Gcabelihleh

Scrolla World Cup Quiz