URamaphosa uthembisa amathuba emisebenzi ayizigidi ezinhlanu

Lubhalwe nguZukile Majova

Emzamweni wokugcina wokuthola amavoti esifundazweni esiqine kakhulu ku-ANC, uMengameli uCyril Ramaphosa uhambele e-Eastern Cape mhlaka-24 kuMbasa ukuyomemezela uhlelo lokudala amathuba emisebenzi ayizigidi ezinhlanu ezweni lonke eminyakeni embalwa ezayo.

Futhi akulona iphupho nje noma izethembiso ezingayi ndawo.

Uhulumeni kaRamaphosa wenza konke okusemandleni wawo – okuhlanganisa nokungena esiKhwameni Somshwalense Wabangasebenzi – ukuze kuxhaswe amathuba emisebenzi.

Kumanje e-Gauteng, uhulumeni usesungule uhlelo lokudala amathuba emisebenzi angu-500 000.

Abathweswe iziqu abangasebenzi bazoqashwa emikhakheni engu-24 okuhlanganisa ezolimo, i-IT, ezokwakha, ezobunjiniyela, ezitolo ezinkulu, kwezokuphepha nokuvikeleka, kwezokuvakasha, izinsizakalo zezenhlalakahle, ezokuthunga, ezokuthutha, ezokukhiqiza ifenisha, ezemfundo, ezamandla, ezokudla neziphuzo, ezempilo, ezezindiza, ezomshwalense, ezobucwebe, ezenhlanzeko, ezobuciko namasiko, kanye nomkhakha wezezimali.

UNgqongqoshe wezabaSebenzi nokuQashwa uThulas Nxesi uthe: “Kubekelwe imali engu-R15-billion yokuqala uhlelo oluzoqhubeka lwe-Labour Activation Programme, olugcine lukhuphuke lwafinyelela ku-R23.8 billion, okuyimali egunyaziwe.”

Intsha engasebenzi nabathweswe iziqu bazoqashwa izinyanga ezingu-12 kuya kwezingu-36. UNxesi ugcizelela ukuthi i-UIF ingakwazi ukweseka izinhlelo ezinkulu zemisebenzi ngaphandle kokuphelelwa yimali.

“I-UIF isikhombisile ukuthi iyakwazi ukuthatha izinyathelo ezinqala uma kudingeka – njengemihlomulo ye-Covid-TERS – isabalalise u-R64-billion kubasebenzi abadiliziwe abayizigidi ezinhlanu kanye nemindeni yabo ngesikhathi sobhubhane futhi yangaphelelwa imali,” esho.

Ngemuva kweminyaka engu-20 yoHlelo Olunwetshiwe Lwezemisebenzi Yomphakathi, uRamaphosa uzobe ese-Buffalo City Stadium e-East London ngomhlaka-24 kuMbasa ezofeza izethembiso zakhe zemisebenzi.

Lena yinkundla eyasetshenziswa yi-EFF ukwethula usomqulu wayo e-Eastern Cape, lapho ithembise ukuthi izophinda kabili yonke imali yesibonelelo sikahulumeni uma ingena emandleni.

Uhlelo lwemisebenzi kaRamaphosa luhlanganisa okulandelayo:

● Imisebenzi engaphezu kwezigidi ezimbili phakathi neminyaka emithathu, kuphinde kwakhiwe eminye eyizigidi ezintathu ngemva kwalokho.

  ● Okwamanje, amaphrojekthi okudala amathuba emisebenzi angu-333 agunyazelwe izifundazwe ezahlukene.

  ● Kuzohlomula abantu abangu-704,000.

  ● Kumanje imisebenzi engu-55,000 isimenyezelwe esifundazweni sase-Gauteng.

I-ANC izodinga inani eliphezulu labavoti ezifundazweni zayo eziqinile njenge-Eastern Cape, iMpumalanga kanye ne-Limpopo ukuze banqande noma yikuphi ukulahleka kwamavoti ezifundazweni ezinemibango emikhulu okuyiKwaZulu-Natal, e-Gauteng nase-Western Cape.

Iqembu lithembele esibalweni esiphezulu sabavoti ezindaweni zalo eziqinile ukuze lizihlenge ekwehleni ngaphansi kmamaphesenti angu-50 kuzwelonke okhethweni lwangomhlaka-29 kuNhlaba.

Osesithombeni ngenhla: UMengameli uCyril Ramaphosa.

Umthombo wesithombe: Ifayela

Izihloko zakamuva