URamaphosa uthembisa amathuba amasha emisebenzi ayi-800 000

Sizwe Sibiya

UMengameli uCyril Ramaphosa uthi uhulumeni ubeka eceleni imali eyizigidigidi eziyi-R100, ukudala amathuba emisebenzi ayi-800,000 eminyakeni emithathu ezayo.

Ukufakwa kakhulu kwemali emnothweni kwenzelwa ukunqoba ubunzima kwezomnotho obudalwe ubhubhane lwe-Covid-19, lapho abantu abayizigidi ezimbili balahlekelwe yimisebenzi.

“Ngalolu suku ezinyangeni eziyisikhombisa ezedlule, samemezela isimo senhlekelele kuzwelonke ukubhekana nesimo esiphuthumayo sezempilo,” kusho uRamaphosa ngoLwesine ntambama.

“Umnotho wethu ungene ngaphansi kwephesenti eli-16.4 uma kuqhathaniswa nekota edlule.”

URamaphosa utshele iphalamende ukuthi iphakeji elisha lizoqala ngokushesha, futhi lizobandakanya:

  • Imisebenzi yokuxhasa abafundi bakamatikuletsheni ayi-300,000 abazoqashwa njengabasizi bokufundisa
  • Imisebenzi yengqalasizinda kanye nokwakhiwa kwemigwaqo
  • Ukuxhaswa okuqondile kwemisebenzi emikhakheni ebuthaka
  • Ukuhlela kabusha u-Eskom abe ngamabhizinisi ahlukene ukukhiqiza nokwenza ngcono ukuncintisana nabakhiqizi bakagesi abazimele

URamaphosa uthe bayi-18 000 abantu baseNingizimu Afrika abashonile ngenxa ye-Covid-19.

Izihloko zakamuva