URamaphosa uphelelwa ushatini 

Lubhalwe nguZukile Majova
Umhleli wezepolitiki

Ayaphela amandla kuMengameli uCyril Ramaphosa futhi naye uyakubona lokho.

Ukuthunyelwa kwamasosha emalokishini akuleli ngisho nangaphambi kokuba kuphonswe itshe lokuqala kuveza ukungavikeleki kwakhe.

I-ANC ilahlekelwe kakhulu okhethweni kanti isaqhubeka iyalahlekelwa okhethweni lokuchibiyela ezweni lonke masonto onke.

Ukutshalwa kwamasosha angu-3,474 ngaphambi kokuba nemibiko yombhikisho ohleliwe emaphoyiseni akuhlukile nezenzo zombuso wobandlululo omdala.

Ngesonto eledlule umbuso utshale amasosha njengoba abahlengikazi nezinye izisebenzi zikahulumeni bezifuna ukunyuselwa amaholo.

UJenene wamasosha osewathatha umhlalaphansi uBantu Holomisa uthe ukukhululeka kombuso manje kuthinta amasosha.

“Mhla amasosha ebona ukuthi asetshenziswa ukuvikela umbuso okhohlakele we-ANC kwizakhamuzi ezidonsa kanzima azozizwa enamahloni.”

UHolomisa utshele i-Newzroom Afrika ukuthi akukho okukhombisa ukuthi abalandeli be-EFF bazophatha izibhamu uma sebebhikishela ukicinywa kukagesi.

UNgqongqoshe wezokuVikela uThandi Modise uthe alinganiselwa ku-73,000 amasosha ajutshwe emigwaqeni okungase kusuke khona imibhikisho.”

Esakhungethwe izinxushunxushu zangoNtulikazi eziholele ekutheni abantu abangaphezu kuka-300 balahlekelwe izimpilo zabo, uRamaphosa uthathe isinqumo sokuthi angalindi kuze kube umbhikisho ongeke ukwazi ukulawuleka. 

Inkinga enkulu ukuthi ngabe amasosha ombuso kufanele adubule intsha engahlomile uma umbhikisho ungalawuleki?

Abantu abasha abangama-millennials kanye ne-generation Z  bakha u-80% wamalungu angu-1.2 million e-EFF.

Lesi simo sizobe sishube kakhulu njengoba umholi we-EFF uJulius Malema etshele abalandeli bakhe ukuthi bangakuvumeli ukusatshiswa umbuso.

URamaphosa ubekhonjwa ngenjumbane ngokuthinteka kwizinxushunxushu zaseLonmin ngo-2012.

Amaphoyisa avulele ngenhlamvu ebhekise esixukwini sabasebenzi basezimayini abebebhikisha, kwashona abangu-34 kwathi abangu-80 balimala.

I-ANC kaRamaphosa kanye nohulumeni wayo manje bazithola besendaweni enzima kakhulu njengoba bebhekene nokulahlwa ngokuphelele intsha ezalwe ngemuva kuka-1994.

I-Stats SA ithi bangaphezu kuka-20 million abantu abasha abafika eminyakeni engu-29 ubudala. Babalelwa kwizigidi eziyisishiyagalombili kubo ababhalisele ukuvota okhethweni oluzayo.

Abaningi angeke bazibandakanye nokhetho ngenxa yokuthi abaneme neze ngenkohlakalo, ukuntuleka kwemisebenzi nokungalethwa kwezidingongqangi ku-ANC.

UMalema uthemba ukuthi uzozuza intsha ukuthi ijoyine iqembu lakhe ngokusemthethweni ngemuva kokhetho lwangonyaka ozayo.

Ngokwezinga elikhulu, ukuvala izwe kukhombisa amandla e-EFF kanye nokuduma okukhulu kweqembu.

Noma ngabe iqhinga labo liyaphumelela noma cha, kodwa iqembu selikuvezile elikufisayo futhi selikhombisile ukuthi  liyakwazi ukubhekana ne-ANC ngqo. 

Izihloko zakamuva