URamaphosa ulobizela isigungu esiphezulu esizomeseka 

Lubhalwe nguZukile Majova

Ngemuva kokuthatha ihlandla lakhe lesibili uMengameli Cyril Ramaphosa usezoguqula indlela aphethe ngayo i-ANC kwisigungu esiphezulu esinamandla kuzwelonke.

Lesi sigungu esakhiwa izikhulu eziyisikhombisa kanye namalungu engeziwe angu-80 awuhlaka oluphakeme oluthatha izinqumo phakathi kwezingqungquthela.

Kulindeleke ukuthi isigungu esiphezulu (NEC) sibe umgogodla wokuqhuba imizamo yokulwa nenkohlakalo, okuhlanganisa nokushushiswa kwalabo abathintekayo embikweni wokulawulwa kombuso.

Kuyimanje ikomidi elisha elizophuma kulobu buholi kulindeleke ukuthi liqale umsebenzi walo ngokuthi libize amalungu angu-70 e-ANC athinteka embikweni wokulawulwa kombuso ukuba avele phambi kwekomidi.

Ngesikhathi ebusa okokuqala uRamaphosa  wengamela  i-NEC ebigcwele uhlangothi lwabathembekile kulowo owagenguMengameli uJacob Zuma ababemphonsela inselelo ngaso sonke isikhathi.

Lokhu kwenze kwaba nzima ukuthi akhiphe oNgqongqoshe abaqokwa uZuma kwikhabhinethi yakhe.

Isigungu esiphezulu esisha sithembekile embonweni wakhe futhi sizomvumela ukuthi ahlele kabusha ikhabhinethi yakhe futhi asuse izigebengu ezibukela phansi ukuphatha kwakhe.

Ushintsho alunakugwenywa njengoba uNgqongqoshe wezokuThutha uFikile Mbalula eyohlala ekomkhulu le-ANC njengoNobhala-Jikelele.

Isigungu esiphezulu sikaRamaphosa kumele sakhiwe ngabesifazane abangu-50%.

Enkulumeni yakhe yokuvula ingqungquthela kazwelonke ka-55 uRamaphosa uthe zonke izinhlaka ze-ANC kumele zimeleleke.

Ikomidi likazwelonke elizosebenza lizokwakhiwa ngamalungu angu-20 amalungu ayisikhombisa aphezulu kanye namalungu amathathu asezikhundleni ezimele uphiko lwentsha lwe-ANC, i-ANC Women’s League kanye ne-ANC Veterans League.

Lezi zinhlaka zizoba ukhiye ekutheni i-ANC ilungiselele  ukhetho olukhulu kunawo wonke emlandweni wayo weminyaka engu-110, konke lokhu kukhomba ukuthi kungenzeka iqembu lithole amavoti angaphansi kuka-50%.

I-Gauteng okuyisizinda somnotho wezwe kulindeleke ukuthi ibuswe uhulumeni wobumbano ngemuva kokhetho lukazwelonke lonyaka ka-2024.

Ingqungquthela ye-ANC kazwelonke izosonga umsebenzi wayo namhlanje.

Osesithombeni esingenhla: UMengameli Cyril Ramaphosa

Umthombo wesithombe: @MyANC

Izihloko zakamuva