URamaphosa udedele isiswebhu kumehluleli uHlophe 

Lubhalwe nguLungani Zungu

Umsebenzi oncomekayo kaJohn Hlophe wokuba iJaji lezomthetho  iminyaka eminingi usuphelile ngemuva kokuba uMengameli uCyril Ramaphosa emumisile njengoMengameli wamaJaji e-Western Cape ngoLwesithathu.

UHlophe ongowokudabuka KwaZulu-Natal ugqemeke engeqiwa ntwala selokhu abhekana necala lokungaziphathi kahle ngo-2008.

Yize esamisiwe uHlophe, kodwa uzovunyelwa ukuthi aqedele wonke amacala awalalele futhi akhiphe zonke izigwebo abezigodlile.

Esitatimendeni ihhovisi likaMengameli lithe ukumiswa kukaHlophe kwenzeke ngemuva kweseluleko se-Judicial Services Commission (JSC) nangokwesigaba 177(3) soMthethosisekelo.

“Ukuze kuqinisekiswe ukuqhubeka kanye nokuzinza emsebenzini weNkantolo ephakeme yokwehlukana, ukumiswa okuzosebenza ngokushesha kuncike ekutheni iJaji  uHlophe  aphothule wonke amacala kanye nezinqumo ezigodliwe,” ngokufundeka kwesitatimende.

Umbiko we-JSC mayelana nekusasa likaHlophe wadluliselwa kuRamaphosa ngomhlaka-27 kuNtulikazi.

Kodwa-ke, ihhovisi likaMengameli lithe ngenxa yomlando omude “nobunzima bodaba uRamaphosa uzinike isikhathi sokubhekisisa kahle zonke  izincomo ze-JSC okuhlanganisa nokuthola isinqumo ngombono ozimele wezomthetho.

“Isigaba 177 (3) soMthethosisekelo sihlinzeka ukuthi uMengameli ngokwelulekwa i-JSC angamisa iJaji elingaphansi kwenqubo (1) ephathelene nokukhishwa esikhundleni kweJaji elitholakale necala lokungaziphathi kahle.”

Isitatimende siqhubekile sathi: “I-Judicial Conduct Tribunal (JCT) iphethe ngokuthi ukuziphatha kukaHlophe kwephula izinhlinzeko zesigaba 165 soMthethosisekelo ngokuzama ngokungafanele ukukhohlisa amaJaji amabili eNkantolo yoMthethosisekelo ukuba ephule izifungo zawo zokusebenza.

I-JCT iphethe ngokuthi ukuziphatha kukaHlophe kwasongela futhi kwaphazamisa ukuzimela, ukungachemi, isithunzi nokusebenza kahle kweNkantolo yoMthethosisekelo, ngokusho kwehhovisi likaMengameli.

Umbiko we-JSC uvula indlela yokuthi iPhalamende Likazwelonke lithathele uHlophe izinyathelo zokumsusa esikhundleni.

Umlando wokuphambana nomthetho

Izinkinga zomthetho zikaHlophe ziqale kusukela eminyakeni engu-14 edlule ngo-2008 ngesikhathi ezama ukukhohlisa amaJaji amabili eNkantolo uChris Jafta noBess Nkabinde ecaleni elithinta lowo owayenguMengameli wezwe uJacob Zuma.

Ngemuva kwalokhu amaJaji angu-11 eNkantolo yoMthethosisekelo afaka isimangalo ku-JSC ephikisana noHlophe ngalokho abakubiza ngokuchema kumphumela wamacala athile asaqulwe eNkantolo yoMthethosisekelo evuna uZuma.

Ngonyaka odlule i-Judicial Conduct Tribunal yathola ukuthi uHlophe “wazama ngokungafanele ukukhohlisa amaJaji.”

UHlophe usezivikele kaningi ngokuthi umsulwa. 

Osesithombeni esingenhla nguJohn Hlophe

Umthombo wesithombe: Judges Matter

Izihloko zakamuva