URamaphosa ubuyisele imali yesibonelelo sikahulumeni – futhi ususa ukuvinjelwa kotshwala

Isibonelelo semali engama-R350 sokusiza umphakathi (i-SRD) sizobuyiselwa kuze kube nguNdasa ngowezi-2022, kumemezele uMengameli uCyril Ramaphosa ngeSonto ebusuku.

Futhi kwezinye izindaba ezimnandi, abantu baseNingizimu Afrika bangabuthenga futhi utshwala ngemuva kokuvinjelwa cishe inyanga yonke.

URamaphosa uthe izwe manje selihliselwe “kuzinga lesithathu” – ngenkathi kumenyezelwa ukuthi utshwala bungathengiswa kusukela ngoMsombuluko kuya kuLwesine kusukela ngo-10 ekuseni kuya ku-6 ntambama – ngalelo gama laseNingizimu Afrika elithi “off-site”, noma i-bottle store.

Izindawo zokudlela – noma ukuthengisa – zingathengisa utshwala kusukela ngoMsombuluko kuze kube ngu-8 ebusuku, ngokwemibandela yelayisense yabo.

URamaphosa uthe izibalo zakamuva ze-Covid zikhombisa ukuthi igagasi lesithathu selehlile “yize kunezindawo ezithile ezweni lapho sisadinga ukukhathazeka khona”.

Isikhathi sokubuyela ekhaya esinqunyelwe ezweni lonke sihlala ku-10 ebusuku kuya ku-4 ekuseni. Izindawo zokudlela, izindawo zokucima ukoma, nezikhungo zokuzivocavoca zingavulwa futhi kumele zivalwe ngo-9 ebusuku.

URamaphosa uthe ukwelulwa kwesibonelelo semali engama-R350 “kuzokwakhela phezu kohlelo lwethu olukhona lokuvikelwa komphakathi, okungenye yezimpumelelo ezinkulu zentando yethu yeningi.”

“Alikho izwe elingalindela ukuthi umnotho walo ukhule, noma uhlale ngokuthula nangokuzwana, kuyilapho iningi lezakhamizi lisahlala likhishwa inyumbazane futhi lilambile.”

I-South African Social Security Agency (i-Sassa) izophatha isibonelelo semali engama-R350, esizokwedluliselwa nakubanakekeli abangasebenzi abathola izibonelelo zezingane.

Lolu ushintsho olukhulu ngoba lesi sibonelelo phambilini besingatholakali kunoma ngubani obethola uxhaso kuhulumeni.

 “Ukuthuthuka okuncane ekuqoqweni kwemali engenayo” kuzokwenza uxhaso lwemali engama-R350, kusho uRamaphosa. Abakwa-South African Revenue Service bathe ngoMbasa baqoqe imali eyizigidigidi ezingama-R38 ngaphezu kokulinganiselwa kwisabelomali sangoNhlolanja.

Okwamanje, imithi yokugoma izotholakala kubantu abaneminyaka eyi-18 kuya phezulu kusukela ngomhla wokuqala kuMandulo.

UMengameli uthe izwe manje selinikela ngemithi yokugoma engaphezu kweyizi-240,000 njalo phakathi nesonto. Ngenyanga edlule, lesi sibalo besimi cishe ku-100,000. Uthe ipayipi elikhona lokuhlinzeka linika imithamo yokugoma eyenele unyaka wonke.

Scrolla World Cup Quiz