Uqeda ukhwantalala ngokudlala izithuthuthu owesifazane waseSoshanguve

Lubhalwe nguDoreen Mokgolo

Ngenkathi uCathrin Mashego elahlekelwa indodana yakhe eneminyaka emibili ngo-2014 wayecabanga ukuthi impilo yakhe isiphelile – kodwa eminyakeni eyishumi kamuva, isakhamuzi sase-Soshanguve sihambela phezulu njengelungu leqembu labadlali izithuthuthu, i-Smanje Riders.

UCathrin (45) akakabi naso isithuthu sakhe noma ilayisense kodwa “usabeka imali” ukuze azitholele esakhe. 

Utshele i-Scrolla.Africa ukuthi ngemva kokushona kwendodana yakhe wayengena ephuma ezibhedlela ngenxa yokhwantalala; yonke into eyayiphambi kwakhe yayimkhumbuza ngaye.

Udokotela wakhe wamkhuthaza ukuthi ajoyine iqembu noma kungayiliphi ukuze limsize ahlale ematasa njenge ngxenye yokwelapheka kwakhe.

“Ngaya eqenjini labashayeli bezithuthuthu [iSmanje] endaweni yangakithi ukuze ngibe yingxenye yabo nakuba ngangingenaso isithuthu – futhi babe wusizo olukhulu ekululameni kwami,” esho.

“Bengihlale ngizithanda izithuthuthu futhi ngihambela imicimbi yazo. Inselelo yami kwakuwukuthi ngangingenaso isithuthu futhi ngangingakwazi ukusigibela.

“Uma ngigibile isithuthuthu ngizizwa ngikhululekile. Iqembu labahamba ngezithuthuthu liyikhaya lami lesibili futhi lingisizile ukuba ngakhe kabusha impilo yami ngiqale nebhizinisi elincane ukuze ngiziphilise.”

Ngemva kweminyaka eyisithupha eseqenjini, uCathrin wahlonishwa ngejazi labashayeli bezithuthuthu.

Ukuhambela imicimbi yabo ugibela izithuthi zomphakathi noma agibele nelinye lamalungu.

Eminyakeni edlule uCathrin uvule inhliziyo yakhe ekusizeni izingane eziphuma emakhaya ampofu ngokuziqoqela izicathulo zesikole nobhakha.

Uthi: “Ngokuba seqenjini [labashayeli bezithuthuthu] kanye nokuhambela imikhankaso ehlukahlukene yokuphosa esivivaneni, nganquma ukusiza labo abaswele ngokukhethekile ukuze bafane nezinye izingane.

“Ngiphinde ngisebenzise ikhono lami lokupheka ukuze ngiphakele abahlomulayo kabili ngenyanga.”

Osesithombeni esingenhla: UCathrin Mashego. 

Umthombo wesithombe: Doreen Mokgolo

Izihloko zakamuva