UPriddy Ugly ukhiphe i-albhamu entsha

Alvhin Adendorff

Ukwethulwa kwe-Soil, i-albhamu entsha kaPriddy Ugly, kuholele ekutheni lo mrepha abe ngundabuzekwayo ezinkundleni zokuxhumana. Ukukhululwa bekulindelwe kakhulu, kodwa imibhalo yengoma bekubonakala ibhekiswe  kakhulu kubaculi bakuleli baseNingizimu Afrika.

Kwingoma i-Handful of Dust, lo mrepha wase-Kempton Park uzwakala ebiza u-A-Reece, uCassper Nyovest, noNasty C. 

Imibhalo yenza umqondo kumongo wengoma ewela esigabeni esithi “I am the best rapper”. Ukubiza abanye abaculi kuyisisekelo sohlobo futhi kuyindlela eqinisekile yokuthandwa kwengoma uma isikhishwa.

Kodwa-ke, ukhiphe i-albhamu ebilendelwe kakhulu. U-Priddy Ugly ukhiphe uhlobo lwephrojekthi abalandeli be-hip hop baseNingizimu Afrika abangakaze beluzwe isikhathi eside; i-albhamu ehlangene, ecebile ngomculo, futhi eyi-rap.

Kubonakala sengathi umvalelo ube nomthelela kwinqubo yokukhiqiza umculo omnandi.

Izinga lamandla amabhithi nokwehliswa kwamaphimbo kuyancishiswa futhi kugxilwe kakhulu kwi-albhamu emnandi. Zimbili kuphela izingoma zohlobo eziklephrojekthi yamathrekhi ayishumi.

Inhloso yale-albhamu ukuletha ukunakwa kwimibhalo yezingoma, kanti futhi uPriddy Ugly uthatha ithuba lokugqama.

Ukucula kwakhe kugqamile futhi kucacile, futhi ukhetho lwezihloko lubanzi. Ngokuthinta izihloko ezahlukahlukene ezinjengothando, ezombusazwe, inkolo kanye nohlanga, unikeza isithombe somculi okhulile okhaliphile ophila impilo futhi wasebenzisa konke okwenzeka kuye ukwethula umsebenzi wobuciko ophelele.

Le albhamu ihambisana namavidiyo womculo amabili, okukhethwe kuwo owengoma esihloko sithi, Soil. Umqondo wevidiyo ulula, kodwa uyasebenza futhi uveza uPriddy Ugly eluka izinwele zakhe ngunina ezindaweni ezahlukahlukene ezingaphandle eNingizimu Afrika.

Le vidiyo idlala njengencwadi yothando eya ezweni ehambisana namaculo angena olimini lwendabuko kanye nesitsotsi ngesitayela esingenamsebenzi.

Ukukhululeka kokuvuthwa komculo kuyo yonke i-albhamu mhlawumbe kuyisici sayo esibaluleke kakhulu ikakhulukazi uma kubukwa kumongo wontanga baPriddy Ugly. Sekunesikhathi i-hip hop yakuleli ibukeka ibhajwe esimweni esibi.

I-Soil yethulwe njengomsebenzi okhule kakhulu futhi owenza izethameli zawo zingabukelwa phansi.

Noma kumnandi ukubiza abaculi ezingomeni, esithombeni esikhulu le albhamu yonke inenhloso ecacile edingeka ku-rap yaseNingizimu Afrika iyonke. Njengabalandeli bomculo we-rap osezingeni eliphakeme, siyathemba ukuthola impendulo efanelekile.

Izihloko zakamuva