UPhumelela Mbande, iphini likakaputeni waseNingizimu Afrika usebenzisana nohulumeni ukuthuthukisa i-Hockey

Celani Sikhakhane

Njengoba ebemele iNingizimu Afrika eMidlalweni Yama-Olympic yase-Tokyo, uPhumelela Mbande unxusa uhulumeni ukuthi agxile ekuthuthukiseni i-Hockey ezindaweni zasemakhaya.

Umdlali we-Hockey owazalelwa eMthatha uyiphini likakaputeni wethimba le-hockey labesifazane baseNingizimu Afrika, uphinde abe yi-chartered accountant e-PriceWaterhouseCoopers.

Lo msubathi oneminyaka engama-28 ufuna ukulwela izingane ezihluphekayo ezidlala i-hockey, athi azikwazi ukufeza amakhono azo ngenxa yokungatholi ukuqeqeshwa, izinsiza sokuzilolonga nezinsiza kusebenza.

UMbande uthe ubone izinselelo eziningi izingane eziningi ezimnyama okufanele zibhekane nazo, ngenxa yemvelaphi yazo empofu. Uzimisele ukusebenzisa isikhundla sakhe ukuguqula lokho kungekudala.

UMbande udlinze ngemidlalo yama-Olimpiki yalolu hlobo engxoxweni ekhethekile ne-Scrolla.Africa. Yize iqembu liziqhenya ngokuthi belimele izwe kuma-Olimpiki e-Tokyo, uthe baphoxekile ngokungafiki kowandulela owamanqamu.

“Ezinye zezinselelo ezibe nomthelela ekuhlulekeni kwethu yi-Covid-19, asikwazanga ukubamba iqhaza emiqhudelwaneni eminingi. Okunye ukungabi bikho kwemali. Abadlali be-Hockey abayidlali ngaso sonke isikhathi. Sithatha ikhefu elingakhokhelwa emisebenzini yethu ukuze siyozilolonga siye nasemiqhudelwano,” kusho uMbande.

NgoMgqibelo, uMbade uvakashelwe yilungu lesiShayamthetho e-KZN uMnu Francoi Rodgers kanye nekhansela lesigceme uRoss Strachan emzini wakhe oseMgungundlovu ukuzomhalalisela ngokumela izwe nesifundazwe.

“Ngingathanda ukuzibandakanya emitholampilo ye-hockey eMgungundlovu, ikakhulukazi emiphakathini encishwe amathuba engakwazi ukufinyelela kulo mdlalo,” kusho uMbande.

Umama wakhe u-Andiswa Apolis utshele i-Scrolla.Africa ukuthi okubuhlungu kakhulu ukuthi i-Hockey ayithathelwa phezulu njengebhola lezinyawo nombhoxo eNingizimu Afrika.

“Emazweni amaningi, abadlali be-hockey bakhokhelwa kahle kakhulu futhi kubo kuwumsebenzi abangena kuwo kusukela ngehora lesishiyagalolunye kuya kwelesihlanu. Ngokungafani nalapha, lapho ibhola elibhekwa njengomdlalo obalulekile. Angiqondi ukuthi kungani libekwa phambili ngokwezimali ukwedlula eminye imidlalo efana ne-Hockey,” kusho u-Apolis.

Scrolla World Cup Quiz