UPhalatse uyigolide elingasetshenziswa kahle kwi-DA

Lubhalwe nguZukile Majova
Umhleli wezindaba zepolitiki


UDkt Mpho Phalatse unamandla ayingqayizivele.

Noma ngabe ngubani obembuka ngesikhathi eqhudelana neziqhwaga ze-ANC empini yokuphatha umasipala waseGoli onesabelomali sika-R87 billion ubezolibona ikhono lakhe.

Ngale kwemizamo eminingi ye-ANC yokucekela phansi imizamo yakhe, uPhalatse ukwazile ukuhola umfelandawonye wamaqeqebana amancanyana abekholelwa embonweni wakhe.

Uqhamuke nohlelo oluphelele lokunciphisa umthelela wokucishwa kukagesi emabhizinisini asezindaweni zomnotho wezwe.

Ikhokhasi ye-ANC isichithile isicelo sakhe sokubolekwa imali engu-R2 billion ukuze kusimame umnotho kamasipala kanye nokufukula umnotho.

Kodwa wona lo mfelandawonye oholwa i-ANC uvele wamemezela izinhlelo zokugunyaza ukubolekwa kwemali engu-R2 billion ngemuva kokususa uPhalatse esikhundleni.

Ezinyangeni ezimbili nje esusiwe esikhundleni umasipala wethule inkinga yokunqanyulwa kwamanzi emiphakathini eminingi nakuba amadamu egcwele amanzi.

IMeya entsha uTaphelo Amad utshele isithangami sabezindaba ukuthi akanaso isiqiniseko sokuthi ngabe i-Rand Water noma i-Johannesburg Water ephenya ngokunqanyulwa kwamanzi.

Okungenani amaloli amanzi angu-28 azulazula edolobheni futhi ahlinzeka ngamanzi kubakhokhi bentela abaphelelwe ithemba.

NgoLwesithathu, uMnyango wezeMpilo umemezele ukubheduka kwesifo sohudo kuleli dolobha njengoba sekuqinisekiswe ukuthi kunabantu abayishumi abatheleleke ngalesi sifo.

Izakhamizi ezingaphezu kwezigidi eziyisithupha zaseGoli zilahlekelwe kakhulu ngesikhathi umfelandawonye kaPhalatse uchithwa i-ANC kanye ne-EFF.

Kodwa akumele alibaleke kuleli.

Uyilokho kanye i-DA ezokudinga njengoba izokhankasa kwizigidi zabavoti abamnyama abasezingeni eliphakathi ngaphambi kokhetho lwango-2024.

Ikusasa lakhe kuleli qembu liqala kule mpelasonto lapho azoqhudelana khona nomunye oyilungu leqembu onamehlo aluhlaza uJohn Steenhuisen embangweni wesikhundla sokuba umholi we-DA.

USteenhuisen wangena esikhundleni sikaMmusi Maimane ngemuva kokhetho lwango-2019 lapho iqembu elalahlekelwa khona ukwesekwa okokuqala ngqa lehla lisuka ku-22.23% laya ku-20.7%.

Kodwa lo mlisa wase-Durban North akathandeki njengoPhalatse oyintandokazi kubavoti abaningi okhethweni okulindeleke ukuthi lube olubaluleke kakhulu kusukela ngo-1994.

Amaqembu aphikisayo anethuba langempela lokwehlisa amavoti e-ANC abe ngaphansi kuka-50% ezifundazweni ezifana neGoli neKwaZulu-Natal.

I-DA iqoke ukungamfaki uPhalatse emikhankasweni nasemibhikishweni yayo.

Uma beqhubeka nokumbeka eceleni angase abalahlekele aye kwi-ActionSA efuna umuntu onesiqu sakhe kanye nekhono lakhe lokukhuluma ukuze avuselele umkhankaso wayo wokhetho.

Uma eshiya uzongena ohlwini olude lwabaholi abamnyama abaqavile asebeyishiye i-DA okubalwa kubo uLindiwe Mazibuko, uHerman Mashaba, uMmusi Maimane, uPhumzile van Damme, uMbali Ntuli, uMakashule Gana kanye noBongani Baloyi.

Kodwa akekho noyedwa kubo okhunjulwayo njengoba kungenzeka uma udokotela waseGoli eshiya iqembu.

Izihloko zakamuva