UPeter wakhe ibhayisikili elisiza ukuhambisa mahhala asebekhulile ukuba beyogoma

Dalphine Tagwireyi

Ngesikhathi kuqala umvalelo ngonyaka owedlule, uPeter Nkosi wabona ithuba.

Umsunguli wase-Tjakastad eMpumalanga wasebenzisa amakhono akhe owazifundisa yena ubunjiniyela wakha ibhayisikili elinamasondo amathathu.

Manje, uchitha isikhathi sakhe ehambisa abantu asebekhulile beya noma bebuya ukuyogoma esibhedlela sase-Embuleni. Ubuye futhi ame emtholampilo wendawo alande imishanguzo abayithola njalo ngenyanga.

“Ngezwa abantu bexoxa ngokuthi njengoba imali yesibonelelo sokhuvuthe bengasayitholi, kuzoba nzima ukusiza ogogo nomkhulu babo obekufanele bagonywe, ngakho-ke nginqume ukungenelela ngibasize,” etshela i-Scrolla.Africa.

“Yingakho ngithathe isinqumo sokubahambisa mahhala. Noma ngubani ongaphezu kweminyaka engama-60, odinga ukuvakashela esibhedlela noma emtholampilo kufanele angazise.”

UNkosi uqambe imoto yakhe ngokuthi “Covid-19 2020” ukuzikhumbuza ngomthelela walolu bhubhane oseluthathe izimpilo zabantu.

“Ukhuvethe luthathe abantu esibathandayo futhi lisishiye nezinhliziyo eziphukile, kodwa ngiyabonga ngekhono engilitholile. Ukuyibiza nge-Covid-19 2020 kuyisikhumbuzo esizukulwaneni esisha. Kuphinde kube yisikhumbuzo sokuthi iphupho lami laqala kuphi,” kusho yena.

UGogo uZakithi Mavuso nomngani wakhe, uJohanna Maseko, bahambe bayogoma ngosizo lukaNkosi.

UGogo uZakithi uthe kube yinto emnandi njengoba ubenomngani wakhe eceleni kwakhe.

“Ngiyabonga ngokwenziwa nguNkosi. Lolu hambo belulufushane impela futhi uyinsizwa ethokozisayo. Nginxusa ontanga ukuba bahlanganyele naye ukuze sizigcine siphephile,” kusho yena.

UNkosi usephinde wethula esinye isithuthi esisha ezimotweni zakhe futhi useqambe nebhizinisi lakhe lezokuthutha ngeHamba’bey’buza. Imvamisa ukhokhisa ama-R10 uhambo lwasendaweni kanye nama-R50 ukuhambela amadolobha aseduze.

Izihloko zakamuva