UNonyaniso wakhela umndeni wakhe impilo ngobuhlalu 

Lubhalwe nguBuziwe Nocuze

UNonyaniso Papani (65) waseMqanduli e-Eastern Cape wajoyina iphrojekthi ngo-2003 eyayifundisa ukuthunga, ukwenza ubuhlalu, nokulima futhi yashintsha impilo yakhe.

“Lo msebenzi wathatha izinyanga ezimbalwa, kodwa ngase ngifunde okuningi. Nginqume ukuqhubeka ngenze ubuhlalu futhi ngondle umndeni wami ngisebenzise imali engiyithola ngokwenza izinhlobo ezahlukene zobucwebe ngobuhlalu,” kusho uNonyaniso.

“Ngemva kokuphela komsebenzi, umyeni wami wagula kwadingeka ayeke umsebenzi wakhe emayini. Ngangazi ukuthi kufanele nginakekele wonke umuntu ngoba wayengasakwazi ukusondla.” 

Ukwenza kwakhe ubuhlalu kusebenze kahle futhi akazange ayeke ngesikhathi eqala ukuhola impesheni yakhe.

“Ngeke ngiyeke ukwenza ubuhlalu. Umuzi wami ngiwakhe ngenzuzo yami, nemali yesibonelelo sikahulumeni iyasiza ezindlekweni,” usho kanje. 

 UNonyaniso uthengisa izinhlobo ezahlukene zobucwebe obunobuhlalu, okuhlanganisa namacici namabhengela.

“Ngiyakuqonda ukuthi abantu abanayo imali eningi, futhi angifuni ukubaxosha ngokubiza amanani aphezulu. Yingakho ngibiza kusuka ku-R150 kuya ku-R350, kuye ngokuthi amakhasimende ami afunani.”

UNonyaniso uvuka ngo-4 ekuseni ukuze alungiselele futhi adayise umsebenzi wakhe ngaphandle kwe-Hole enxanxatheleni yezitolo eWall eCoffee Bay.

“Ngifuna ukukhuthaza abantu ukuthi bangalokothi baphuthelwe yithuba lokusebenzisa izandla zabo ngoba bangaba ngabaphathi babo. Nginakekela umndeni wami, futhi ngingumphathi wami,” kusho uNonyaniso.

Ubuye afundise nabanye besifazane abafuna umthombo ozimele wemali yokwenza ubuhlalu.

U-Alizwa Mdangatya, oneminyaka engu-45 ubudala, uthi umphakathi udinga abantu abaningi abafana noNonyaniso.

“Izinga eliphezulu labantu abangasebenzi liyakhula mihla namalanga. Uma singasondelana nabantu abafana naye singakwazi ukuthola amakhono, senze ubuhlalu, sifundise abanye, siqale amabhizinisi ethu,” kusho u-Alizwa.

Esithombeni esingenhla: UNonyaniso Papani owaqala ukwenza ubuhlalu ngo-2003 futhi akakaze abheke emuva

Umthombo: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva