UNomcebo wengoma ethi Jerusalema uziphindiselela kumlandeli obezama ukumenza inhlekisa

Philani Mzila

Umculi waseNingizimu Afrika uNomcebo Zikode, owabhala waphinde wacula ingoma ethi Jerusalema eshisa izikhotha, ucikekile ngokubukelwa phansi ngabalandeli bomculo.

Uye ezinkundleni zokuxhumana ezwakalisa ulaka lwakhe ngemuva kokuthi omunye umlandeli ephakamise ukuthi uNomcebo kumele abhale i-post yokubonga umhlanganyeli kanye naye engomeni yeJerusalema uMaster KG ngokumdumisa.

Le ngxabano iqale ngoLwesithathu ekuseni, ngemuva kokuthi uNomcebo e-dlulise obekubhalwe nguSadio Mane, umdlali we-winger we-Liverpool ne-Senegal.

UMane, umuntu odumile othobekile phakathi kwezihlabani zebhola, ubebhale ukuthi akadingi ifoni ebizayo ukuze athole ukwamukelwa abanye.

“Umlandeli,” owaziwa ezinkundleni zokuxhumana ngelikaMiyelanj Mabasa, ubhale impendulo ebukeka ingabalulekile, wagcizelela ukuthi uNomcebo kumele abhale i-post ebonge uMaster KG.

Lokhu akuzange kumhlalise kahle neze lo mculi wengoma ethi Emazulwini, owatshela uMabasa ukuthi akayikweleti imisebenzi yakhe kuMaster KG ngoba bobabili banikele ngo-50/50 kuJerusalema.

Empendulweni yakhe yakamuva ayisulile, uNomcebo uphendule wathi: “Akunankinga mfana wase-Limpopo, ngabe umtshelile yini ukuthi enze okufanayo nakimi ngoba yimina obhale le ngoma?”

“Ngidumile namhlanje ngoba izinsimbi ezikuleya ngoma ngezakhe,” eqhubeka ngokubhuqa.

Futhi, eqhubeka nokutshela mlandeli ongenasimilo, ubhale wathi: “Ngaphandle kokuthi uma ungomunye walabo abacabanga ukuthi uMaster KG ungumphathi wami nokuthi ngikhokhelwa nguye? Yimina obhale amagama kusuka ekuqaleni kuya ekugcineni, kumele ube namahloni mfana wami.”

UNomcebo uqhubeke wathi wayedume kudala ngaphambi kokuthi ahlangane noMaster KG. Uthi uma kukhona ofanelwe ukubongwa, nguDJ Ganyani. Akamtholanga nje kuphela, uthe, kodwa wama naye eminyakeni yakhe eyi-14 ayichithe endimeni yomculo.

“UDJ Ganyani ufanelwe yilo lonke udumo ngokungithola ngesikhathi senza ingoma ethi Emazulwini sisonke. Ngikhathele ukuzichaza nokubukelwa phansi.”

I-Scrolla.Africa sithinte uNomcebo ukuze aphawule, kodwa akakaphenduli.

Selokhu yakhishwa, iJerusalem iphumelele ngokwezomhlaba. Ibukwe izikhathi ezingaphezu kwezigidi ezingama-300 ku-YouTube futhi ibusa kuwo wonke amashadi emhlabeni.

Izihloko zakamuva