UNOGADA WENYUVESI WADELA ISIKHATHI SOKUDLA UKUZE ATHOLE IZIQU

UMxolisi Mgolozeli ungunogada obesebenzisa isikhathi sakhe sasemini sokudla nezikhala phakathi kwamashifu ukutadisha.

Uqede ngeziqu ze-master ekuphathweni nasekuguqulweni kwezepolitiki.

Uthole iziqu ngowezi-2018, futhi ukholelwa ukuthi imfundo iwukhiye wempumelelo.

“Ngigqugquzela wonke umuntu ukuthi alandele amaphupho akhe uma nje esaphila, noma ngabe uneminyaka emingaki,” uyasho.

Le ndoda, eneminyaka engama-53, ihlala nonkosikazi wayo nezingane ePhelindaba, e-Mangaung e-Free State. Uqede uMatikuletsheni wakhe ecabanga ukuthi ufuna ukuba ngummeli kodwa ibingekho imali yokuthi afunde.

UMxolisi utshele abakwa-Scrolla.Africa ukuthi kwaba yinhlanhla ngesikhathi iNyuvesi yase-Free State imqasha njengonogada wabo.

“Enye yezinzuzo zalo msebenzi ukuthi ngifunde kulesi sikhungo. Ngiqale iziqu ze-B Admin ngowezi-2009,” uyasho.

“Ngidele ihora lami lokudla kwasemini ukuze ngisheshe ngisheshe ngphume emsebenzini  ukuze ngiye emakilasini. Ngenkathi ngisebenza ishifu yasebusuku bengisuka ekhaya kusenesikhathi ngiye emakilasini ngaphambi kokuqala ishifu yehora lesithupa ntambama.”

Uthe ukusebenza, ukutadisha nokuba yindoda nobaba ekhaya bekungelula.

Kodwa umndeni wami, ikakhulukazi umkami, wangisekela kakhulu. ”

Uqede iziqu zakhe ze-B-Admin eminyakeni emine wabe eseqala iziqu ze-master.

UMxolisi uthe usasebenza njengonogada kule nyuvesi futhi unyuselwe waba nguSayitsheni.

“Ngisafuna ukuba ngummeli ngoba ngiyakujabulela ukuxhumana nabantu. Kodwa ukuba yisikhulu sezokuphepha kunginikeza engikuthandayo,” kusho uMxolisi.

Isithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva