Ungumnikazi wezimoto eziyi-13 – kodwa akakwazi ngisho nokushayela!

Lungani Zungu

Akakwazi ukushayela, ayisaphathwa eyokuthenga imoto, kodwa umkhonyovu onobuqili wenze uLindeni Mchunu waba nezimoto eziyi-13 – kanye nezikweletu ezihambisana nazo.

Ngokusho komnyango wezokuThutha KwaZulu-Natali, uLindeni oneminyaka engama-33 ubudala, akanayo imoto eyodwa kodwa eziyi-13.

Ubuye akweletele uMnyango wezamalayisense imali eyizi-R7,000 emangazayo yezinhlawulo zomgwaqo ezingakhokhiwe.

Lesi sikweletu sonakalise impilo yakhe kanye nekhono lakhe lokuhlelela ikusasa, njengoba engakwazi ukuvula ama-akhawunti amasha ezitolo ezithengisayo.

ULindeni wethuke kakhulu ngesikhathi ethola leli phutha elikhulu ngowezi-2018, futhi ukholwa wukuthi lonke lingachazwa ngomkhonyovu onobuqili owenziwa owayengumqashi wakhe, umnikazi wendawo yokuthengisa izimoto.

“Ngalunywa indlebe ngowangisebenza nami mayelana nezincwadi ezazinegama lami ezivela eMnyangweni wamaPhoyisa kaMasipala,” esho.

Eqhutshwa ukuthola iqiniso, uLindeni waya eMnyangweni Wamaphoyisa kaMasipala nomazisi wakhe eyobuza ngalezi zincwadi.

“Ngacishe ngaquleka ngalolo suku. Kwakuhlekisa ngoba ngangingenayo ngisho nemali yokuya emsebenzini ngakusasa, kodwa ngatshelwa ukuthi nginezimoto eziyi-13 ezibiza igama lami,” etshela i-Scrolla.Africa.

Uveze ukuthi umphathi wakhe ngaleso sikhathi wamsayinisa amaphepha amaningi, ethi ulungiselela amaphepha okuthola umsebenzi owunomphela.

“Angiqondi namanje ukuthi kungani umphathi wami wangaphambili enza lokhu.”

Uvulele owayengumphathi wakhe icala esiteshi samaphoyisa ePhoyinti eThekwini ngowezi-2018.

Okhulumela amaphoyisa esifundazweni saKwaZulu-Natali uColonel Thembeka Mbele ukuqinisekisile ukuthi kuvulwe icala lokukhwabanisa. Uphinde wanikeza i-Scrolla.Africa incazelo yaleli cala eliyisimanga.

Uthe abathengisa izimoto ezingamasekeni bavamise ukukhokha izikweletu nababolekisi bemali. Babhalisa izimoto ngamagama abanye abantu zize zithengiswe, ngakho-ke azikwazi ukuthathwa ngababolekisi.

“Uthola ukuthi iningi labo lithenga izimoto kuthi esikhundleni sokuzibhalisa ngamagama abo noma ngamabhizinisini abo bakhethe izisulu ezingalindele lutho,” echaza.

“Ezimweni eziningi, laba bantu bangabasebenzi babo. Lokhu kungenzeka yilokhu okwenzeke nakuLindeni.”

Ululeke uLindeni ukuthi avule icala elisha ukuze bezokwazi ukuphenya lolu daba.

Khonamanjalo, owayengumphathi kaLindeni wenqabe ngokuphelele ukuphawula futhi wavala ucingo lapho i-Scrolla.Africa sidlulisela izinsolo zikaLindeni.

Izihloko zakamuva