UNgqongqoshe Wezempilo uncoma isinqumo se-Sahpra sokugunyaza umuthi wokugoma wase-China i-CoronaVac

Dylan Bettencourt

I-South African Products Regulatory Authority (Sahpra) igunyaze umuthi wokugoma wase-China i-CoronaVac ukuze usetshenziswe eNingizimu Afrika.

UMamoloko Kubayi, uNgqongqoshe Wezempilo obambile waseNingizimu Afrika, uthe ukugunyazwa kwalo mgomo kuyizindaba ezimnandi esizweni futhi kuzosebenza “njengendawo yokuguqula kanye nosizo oludingeka kakhulu ohlelweni lokukhishwa kwemigomo yezwe.”

I-CoronaVac ilawulwa ngemithamo emibili ngomthamo wesibili onikezwa phakathi kwezinsuku eziyi-14 nezingama-28 ngemuva kokugoma kokuqala.

Esitatimendeni esenziwe yi-Sahpra, bathe ukugunyazwa kunikezwe ngokususelwa kwimininingwane yezokuphepha, ikhwalithi nokusebenza kwayo.

Kodwa-ke, bakubeka kwacaca ukuthi i-CoronaVac ayikadlulisi zonke izingqinamba ezisendleleni ukuze ikhishwe ezweni.

“Yize imininingwane efakiwe ithathwa njengeyamukelekile okwamanje, ukugunyazwa kuncike ezimeni ezithile,” kufundeka isitatimende.

“Ngokukhethekile, umfakisicelo kudingeka ukuthi ahambise imiphumela yokugcina yezifundo zomtholampilo eziqhubekayo.”

UKubayi uphinde wabonga i-Sahpra ngomsebenzi wabo ngesikhathi sobhubhane lokhuvuthe: “Kuliqiniso elingephikwe ukuthi i-Sahpra ibamba iqhaza elibalulekile ekuphenduleni kwezwe kulolu bhubhane ngokuqinisekisa ukuthi imithi yokugoma ephephile futhi esebenza kahle iyavunywa ukuthi isetshenziswe ezweni.”

INingizimu Afrika ibhekane nokukhishwa komuthi wokugoma kancane kodwa ibone intuthuko enkulu kuleli sonto eledlule.

Kusuka mhla zingama-27 kuNhlangulana kuze kube ngumhla zi-3 kuNtulikazi, sebebonke bayizi-631,293 abantu asebethole umuthi wokugoma ukhuvethe ngesilinganiso esiyi-90,184 ezinsukwini eziyisikhombisa ezedlule.

Iyizi-3 292,671 imijovo yokugoma esikhishwe kusukela nmhla zi-3 kuNtulikazi, cishe u-5.5% wabantu sebebonke bagonywe ngokuphelele.

Umthombo wesithombe: @TheStraitsTimes

Izihloko zakamuva