UNgqongqoshe usola abesifazane ngezingozi zomgwaqo  

Yize kungase kuzwakale njengehlaya elibi lomuntu ongaziphathi kahle wesifazane uNgqongqoshe wezeMigwaqo nokuThutha eGoli uKedibone Diale-Tlabela uphumele obala ngalolu daba ngoLwesithathu.

UDiale-Tlabela usole abesifazane ngezingozi eziningi zomgwaqo ngesikhathi ekhuluma emcimbini wokwethulwa komkhankaso wePhasika e-Soshanguve. Leli holidi lezinsuku ezine livamise ukuholela ekushoneni kwabantu abaningi emigwaqeni njengoba abakhonzayo nabasuke behambele amaholidi behambela izindawo ezikude ezweni lonke.

Uthe lezi zibalo zikhomba ukuthi abesifazane abaneminyaka ephakathi kuka-25 no-48 yibona abanomthelela omkhulu kulezi zingozi ikakhulukazi ebusuku.

“Nyakenye ngesikhathi sethula umkhankaso wezokuphepha emgwaqeni ngamaholidi kaKhisimusi sathola izibalo ezishaqisayo zokuthi abesifazane abasebasha abaneminyaka ephakathi kuka-25 kuya ku-48 yibona abadala izingozi zezimoto emigwaqeni ebusuku,” kusho uNgqongqoshe. 

I-Scrolla.Africa asazi ukuthi lolu cwaningo olutholwe uNgqongqoshe luvela kuphi. Kodwa-ke, ucwaningo lwamazwe ngamazwe luye lwabonisa ngokungaguquki ukuthi amadoda anamathuba aphindwe kathathu okuba imbangela yezingozi zomgwaqo kunabesifazane.

Ngo-2021, inhlangano esiza umphakathi yase-UK i-Brake yathola ukuthi abashayeli besilisa nabo banamathuba amaningi okubulala noma ukulimaza kabi umuntu ohamba ngezinyawo kunabashayeli besifazane.

Eshintsha inkulumo yakhe ubuye wasola abahamba ngezinyawo njengembangela enkulu yokushona kwabantu ezingozini zomgwaqo.

UDiale-Tlabela wengeze ngokuthi uMnyango usezingxoxweni nezimboni zamatekisi namabhasi mayelana nokugcina ezokuphepha kule mpelasonto ende.

Imboni yezokuthutha igxekwe kakhulu ngokuba ngenye yezinto ezihamba phambili ezingozini zomgwaqo, kodwa uDiale-Tlabela wengeze ngokuthi amatekisi namabhasi akuwona kuphela okufanele abekwe icala.

Luhlanganiswe nguDylan Bettencourt

Esithombeni esingenhla: UNgqongqoshe wezemiGwaqo nezokuThutha eGoli uKedibone Diale-Tlabela

Umthombo wesithombe: UMnyango wezemiGwaqo nezokuThutha

Izihloko zakamuva