Ungaluthenga kanjani ukhetho: Ilungu lesishayamthetho lase-Nigeria belifafaza imali kubalandeli balo

Arthur Greene

U-Ibrahim Abunna, oyilungu leNdlu Yabammele i-Nigeria, akakuqondanga kahle okushiwo ‘ngokusetshenziswa kwemali nguhulumeni’ ngesikhathi ezithwebula efafaza imali kubalandeli bakhe.

Kodwa lesi senzo singafaka lowo ommele i-Borno engozini yokuhlawuliswa kanzima nokuya ejele!

Esiqeshini sevidiyo esisabalele manje, u-Abunna ubonakala ehleka njengoba efafaza inqwaba yemali engamaphepha isuka kuvulandi phezu kwabalendeli bakhe.

Ummeli we-Borno ubhale isihloko sale vidiyo wathi “ukufafaza imali ezinkulungwaneni zabantu”.

Kodwa ukusineka kuka-Abunna kungenzeka kusheshe kuphele, njengoba levidiyo isigxekwe kaningana ngezizathu eziningi.

Uke wasolwa ngokubeka engcupheni izimpilo zalabo abebekulesi sixuku, okubandakanya abantu abadala, ngokuzifaka engcupheni yokunyathelwa.

Lesi senzo siyishaye indiva imthetho yomvalelo ngokusobala njengoba ukuqhelelana komphakathi bekungekho, futhi bambalwa kakhulu esixukwini ababonakala ngathi bagqoke izifonyo njengoba belwela ukuthola imali.

Kuphinde kwachazwa ngabahlaziyi base-Nigeria njengokululaza nokuhlambalaza labo abaphila ngobubha obukhulu kangangokuba bazimisele ukujoyina lo msangano.

Omunye umsebenzisi we-Twitter ubhale wathi: “Lokhu yikhona okuzogcina i-Nigeria isifana ngendlela eyiyo esikhathini eside esizayo, umcabango wenkohlakalo wabantu abacebile, yilokho okuzobenza baqhubeke nokuntshontsha imali nganoma iyiphi indlela. Esikhundleni sokuvimba osopolitiki ukulimaza umnotho nezwe lethu.”

Kodwa uma ukugxekwa ngabantu kungamthinti u-Abunna, mhlawumbe amacala obugebengu azomethusa.

E-Nigeria, akukho emthethweni ukwenza noma yiluphi uhlobo oluhlukumeza imali yase-Nigeria.

I-Premium Times yase-Nigeria icaphune lo mthetho, othi ““ukuboshwa isikhathi esingekho ngaphansi kwezinyanga eziyisithupha noma ukukhokha inhlawulo engekho ngaphansi kuka-N50,000 [R1,775] noma ukukhokhiswa inhlawulo enjalo kanye nokuboshwa kwanoma ngubani onecala lokufafaza, ukudansa noma ukuhlukumeza i-Naira noma imali ekhishwe yiBhange ngezikhathi zokuzijabulisa.”

“Ukuqathaniswa” kuchazwa ngumthetho ngokuthi “ukusabalalisa, ukuhlukumeza noma ukusaphaza noma iyiphi indawo ngemali engamaphepha ye-naira noma izinhlamvu zemali bese uyinyathela, ngaphandle kwenani, isikhathi noma inhloso.”

Umthombo wesithombe: @ AliUmarZaki1

Umthombo wevidiyo: @ChidiOdinkalu

Izihloko zakamuva