“Ungabulali isoka lendodakazi yami. Myekeni abolele ejele!”

Mkhuseli Sizani

UJerry Klaasen unxusa izakhamizi ukuthi zingabulali isoka lendodakazi yakhe kunalokho zimyeke abhadle ejele uma enecala.

URozette Klaasen, oneminyaka engama-34, utholakale eseshonile endaweni yesoka lakhe e-Arcadia, e-Port Elizabeth ngemuva kokuba ephuze utshwala nesoka lakhe nomngani wakhe.

Umphakathi wakubo kanye nomndeni bakholelwa ukuthi isoka lakhe liyimbangela yokushona kwakhe.

Isikhalazo esivela kuJerry Klaasen, umama kaRozette oneminyaka engama-74, siza ngemuva kokuba izakhamizi zihlasele isoka, kodwa lasindiswa ngamaphoyisa.

UJerry uthe indodakazi yakhe ihambe ekhaya ngoLwesihlanu ebusuku nesoka layo kanye nomngani.

“Kodwa ngoMgqibelo kwafika umngani wakhe wasitshela ukuthi indodakazi yethu ishonile ngemuva kokuphuza ubusuku bonke,” kusho uJerry.

Uthe ukholwa wukuthi indodakazi yakhe yafakelwa ushevu.

Uthe ubuso nentamo yendodakazi yakhe bekunegazi futhi isisu sakhe besikhukhumele futhi sesiphenduke saba luhlaza okwesibhakabhaka.

“Ngokusho komakhelwane isoka lakhe labacela ukuthi bamsize nge-ambulensi ngabo-8 ebusuku,” uyasho.

“Akazange azihluphe ngokuza yena ezositshela ukuthi indodakazi yethu iyagula njengoba esho. Umphakathi umshaye ngezinduku, izibhakela wamkhahlela futhi. Kodwa ukufika ngokushesha kwaamaphoyisa kwamsindisa.

Uthe ufuna ukumbona ebolela ejele.

“Wenze impilo yendodakazi yami yaba nzima,” uyasho.

Udadewabo omdala kaRozette, uNandipha uthe bamxwayisa ngesoka lakhe elalimhlukumeza.

“Bebehlale ndawonye iminyaka eyi-12 futhi benendodakazi eneminyaka eyishumi ndawonye. Njalo uma beyozitika ngotshwala, ubemhlasela. Wayehlala emsabisa ngokuthi uma engamtholi akekho omunye umuntu ozoba naye,” uyasho.

“Ngesikhathi sifika kwakhe samthola ephuza ubhiya ngenkathi udadewethu elele phansi egumbini lakhe.”

UColonel Priscilla Naidu uthe uRozette uchithe ubusuku endlini yesoka lakhe.

“Ngezithuba zabo-2: 00 ngoMgqibelo ngesikhathi isoka lakhe livuka liya endlini yangasese kusolwa ukuthi libonile ukuthi akanyakazi.”

UNaidu uthe wambeka phansi ukuze avuseleleke wabe eseya komakhelwane eyothola usizo.

“URozette ubesevele eshonile ngaphambi kokuthola usizo lwezempilo. Kuvulwe idokodo lophenyo. Kulindwe umbiko wokuhlolwa kwesidumbu.”

URozette unabafana abathathu abaneminyaka ephakathi kwemibili neyi-12.

Izihloko zakamuva