UNdunankulu waseMpumalanga uzichome kumalunda ngokungasifaki isifonyo sakhe

Everson Luhanga

Amaphoyisa aphezulu aseNingizimu Afrika aseqale uphenyo ngokuhluleka kukaNdunankulu waseMpumalanga ukugqoka isifonyo emngcwabeni kaJackson Mthembu.

UMthembu wayeshumayele njalo ukuthi izifonyo ziyisikhali esibaluleke kangakanani ekulweni ne-Covid-19.

Kodwa emngcwabeni wakhe ngeSonto esifundazweni sangakubo, ngemuva kokungenwa yileli gciwane, uNdunankulu ubonwe engasigqokile isifonyo.

Uphinde wagona amaqabane ayezele ukuzovalelisa okokugcina.

Uthe ngemuva kwalokho ubengazi ukuthi isifonyo sakhe sesiwile kwavela umlomo nekhala.

Ngemuva kokuxolisa esitatimendeni sabezindaba ngokuhamba kwesikhathi ngeSonto, uNgqongqoshe uBheki Cele uphinde wakhipha isitatimende ezwakalisa ukukhathazeka kwakhe “ngezinsolo zokuziphatha kukaNdunankulu waseMpumalanga, uRefilwe Mtsweni-Tsipane obonwe kuMabonakude kazwelonke, engasigqokanga isifonyo emphakathini.

“Uma iNingizimu Afrika ifuna ukushaya lesi sitha esingabonakali okuyi-Covid-19, akumele siyeke ukuqapha. Yingakho ngikhulume noKhomishani Wamaphoyisa Kazwelonke aseNingizimu Afrika, uGeneral Khehla Sitole ukuthi abheke udaba lukaNdunankulu bese kwenziwa uphenyo bese kuthathwa izinyathelo ezifanele”.

Esitatimendeni sakhe, uNdunankulu uthe “uyaxolisa kubantu baseMpumalanga ngaleso sikhashana lapho awelwe khona isifonyo engaboni futhi engazi”.

Lokhu akwehlanga kahle kubathandi abaningi bezokuxhumana.

Omunye osebenzisa u-Twitter ogama lakhe linguSpecial Some ubhale ukuthi: “UNdunankulu uRefilwe Mtsweni-Tsipane waseMpumalanga. Akanasifonyo, akukho ukuqhelelana, futhi uhambe egona bonke abantu ngezingalo zakhe. . . kuzophela ngezinyembezi.”

UPortia Gumede ubhale wathi: “Le yinto exakile futhi eyisidina kunazo bonke. Uzakwenu udlule emhlabeni ngenxa ye-covid-19 kodwa ufika emngcwabeni wakhe ungenaso isifonyo? UNdunankulu waseMpumalanga uyisiwula.”

Izihloko zakamuva