UNdunankulu wase-KZN usolwa ngokubamba umhlangano oyimfihlo namalungu omndeni wobukhosi bakwaZulu

Celani Sikhakhane

UNdunankulu waKwaZulu-Natali, uMnu uSihle Zikalala, ungene ezingxabanweni eziqhubeka eNdlunkulu yakwaZulu.

UZikalala usolwa ngokuba nemihlangano eyimfihlo nabafelokazi beSilo esikhotheme uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu, ngaphandle kolwazi lweNkosi uMisuzulu kaZwelithini.

Kunenqwaba yezincwadi ezishintshiwe futhi kube nemihlangano, kuye kwabikwa, okubonakala sengathi kusikisela ukuthi uMisuzulu akaziwa njengeNkosi ngumndeni wakhe.

UNdunankulu weNdabuko eNkosini, uMntwana uMangosuthu Buthelezi, uveze le mininingwane ngesikhathi kunesithangami nabezindaba ebesibanjelwe eSishayamthetho esidala saseKZN oLundi ngoLwesibili.

“INkosi ayaziswanga ngemihlangano noNdunankulu ebibanjwe neZindlovukazi zeNkosi ekhotheme. UNdunankulu uqobo wazisa lemihlangano eNkosini. Njengoba uNdunankulu manje esezibandakanya kuleli zinga, iSilo sikholelwa ukuthi lolu udaba oludinga izixazululo eziphuthumayo,” kusho uButhelezi.

UButhelezi uphinde wathi kuthunyelwe incwadi eNkosini uMisuzulu imazisa ukuthi kufanele ayeke ukuziphatha njengeNkosi.

Enye ibhalwe yiNkosazana uThembi Zulu Ndlovu, ifuna uNdunankulu anikeze imininingwane yokuphepha kumfowabo weSilo uMisuzulu, uMntwana uSimakade KaZwelithini.

UMntwana uSimakade uyizibulo leSilo uGoodwill Zwelithini nowesifazane wakwaMthenjana kwaNongoma. Laba bobabili bathandana ngesikhathi iSilo uZwelithini sisakhula kodwa abazange bashade.

UMntwana uSimakade nguyena okhethwe ngabavukeli basebukhosini, abafuna ukuthi anyukele esihlalweni sobukhosi.

Imbangi yesithathu nguNkosana uSimingaye, onguthunjana wokubelethwa nguMama weSilo uMisuzulu, iNdlovukazi uMantfombi MaDlamini Zulu, neNkosi uZwelithini.

Enye incwadi yaphakamisa ukuthi iNdlovukazi uSibongile MaDlamini wakwaKhethomthandayo kufanele anyukele esihlalweni sobukhosi njengebamba leNkosi kuze kuphothulwe uhlelo lokuqoka abantu.

UButhelezi uthi kube namazwi amaningi ashiwo ngabathi bakhulumela umndeni, kwesinye isikhathi okusizwa ngenxa yokungazi kwabezindaba.

Lokhu uthi kuholele ekutheni kube nolwazi olungelona iqiniso nokudideka phakathi kwesizwe samaZulu.

Uvukele uBukhosi, uMntwana uThokozani Msweli, ubhale incwadi esola uMntwana uButhelezi ngokuhlukanisa iNdlunkulu nokwenza iNkosi uMisuzulu yaba yinhlekisa.

Usole uButhelezi ngokusebenzisa iNkosi uMisuzulu ukuqhubekisela phambili i-IFP yakhe kwezombusazwe.

Izihloko zakamuva