Umzali ufuna kuvalwe izifundo zeBhayibheli ezikoleni 

Umzali wase-Utah eMelika usebenzela ukuthi iBhayibheli elingcwele livinjelwe ezikoleni ngenxa yokuqukethwe kulo “okugcwele ucansi.”

Kusanda kuphasiswa umthetho esifundazweni owenza ukuthi kube lula kakhulu ukuvinjelwa kwezincwadi ezikoleni – nokuyinto ejabulise kakhulu umzali ovuke umbhejazane osebenzela ukuvalwa kweBhayibheli ezikoleni.

“Manje singazivimbela zonke izincwadi futhi asikho isidingo sokuthi uzifunde noma ube neqiniso ngazo,” kusho lo mzali ebhala isikhalo sakhe esikoleni samabanga aphezulu i-Davis ngoZibandlela odlule.

“Hhaibo, awudingi ngisho nokuyibona incwadi!”

I-Utah Parents United okuyithimba labazali abalandela imithetho ephoqelela ukuvinjelwa kwezincwadi ezikoleni icele ukuthi kuvalwe izincwadi ezimbalwa kusilabhasi yonyaka wokufunda.

Kodwa lowo mzali ube nomuzwa wokuthi bakushaye indiva ukuvinjelwa kwezifundo zeBhayibheli ezikoleni.

“Ngibonile ukuthi kunegebe,” kusho lo mzali esikhalweni sakhe, kubika i-Insider.

“I-Utah Parents United ishiye enye yezincwadi ekhuluma ngocansi emhlabeni wonke: IBhayibheli. Ukuzalana, ukuzijabulisa ngokocansi, ukulala nesilwane, ukudayisa ngomzimba, ukucwiywa kwezitho zangasese, ukudlala ngenduku, amathoyizi abesifazane ocansi, ukudlwengula kanye nokubulawa kwezingane.”

Omele uMbuso uKen Ivory owaxhasa lo mthethosivivinywa utshele i-Tribune ukuthi isicelo sokuvinjelwa kwezifundo zeBhayibheli esikoleni samabanga aphezulu i-Davis “siyimigilingwane edla izinsiza zesikole.”

Umzali unezele kulesi sikhalo wathi: “Khiphani le ncwadi yocansi engcolile ezikoleni zethu! Uma izincwadi ezivinjelwe kuze kube manje ziyizinkomba zokuthi kunamacala amancane, lokhu kufanele kube icala elikhulu.”

Luhlanganiswe nguDylan Bettencourt

Esithombeni esingenhla: IBhayibheli elingcwele

Izihloko zakamuva