Umvalelo wehliselwe kwizinga lokuqala njengoba izwe liphuma kwigagasi elibulalayo lobhubhane

Lungani Zungu

UMengameli uCyril Ramaphosa useyinciphisile imithetho yomvalelo wayisa kuzinga lokuqala kusukela ngoLwesine phakathi kwamabili.

● Izifonyo zisaphoqelekile ezindaweni zomphakathi

● Utshwala bungathengiswa – kuze kube ihora le-11 ebusuku

● Manje abantu abangama-750 sebengahlanganyela ngaphakathi (uma kuqhathaniswa nabangama-250 ababeshiwo ngaphambilini), kanti abayizi-2 000 bangaba ndawonye ngaphandle

● Isikhathi sokubuyela ekhaya manje sesiphakathi kwamabili kuya kwihora lesine ekuseni

URamaphosa uthe uhulumeni uzokwethula nezitifiketi zokugoma, ezizokwenza kube lula ukuhamba nokungena ezindaweni ezidinga ukubona ukuthi ugomile yini.

Uthe bangaphezu kwezigidi eziyi-17 abantu abagonyiwe – kwathi abalinganiselwa kwabayizigidi eziyi-8,6 bagonywe ngokuphelele. Lokhu kungaphezu kwengxenye eyodwa kwezinhlanu yabantu abadala.

Kodwa-ke, uthe lokhu akwanele.

“Sizibekele umgomo wethu wokugoma abantu abadala abangu-70% eNingizimu Afrika ngasekupheleni konyaka. Ukufinyelela ezinhlosweni zethu kudingeka ukuthi sengeze eminye imithamo yokugoma eyizigidi eziyi-16 kulo nyaka”.

URamaphosa uthe izwe seliphumile kwigagasi lesithathu, elidonse izinsuku eziyi-130 futhi kube nokuthelelana okusha kwabantu abayizi-20 000 ngosuku ngesikhathi liphezulu. Njengamanje kunokuthelelana okusha kwabantu abayizi-1,800 nsuku zonke.

NgoLwesine bayizi-87,626 abantu baseNingizimu Afrika asebeshonile njengamanje ngenxa yalesi sifo.

Izihloko zakamuva