Umuntu ngumuntu ngabantu

Everson Luhanga

Ngesikhathi umphakathi wangakubo ufunda ezindabeni ze-Scrolla.Africa ukuthi uKarabo uye waxoshwa esikoleni wabuyiselwa ekhaya ngenxa yokugqoka amateki agugile, abahlali bahlanganise imali ukuze banikele ngezicathulo zesikole ezintsha.

Abantu abaningi base-Alexandra eGoli baye baphumela obala banikela ngezicathulo zesikole nezinye izinsiza zesikole emndenini kaKarabo.

Kube nabanye abantu abangahlali e-Alex, abaye bangenela ukusiza umndeni wengane eneminyaka engu-14. Abantu baseGoli, eKapa  naseNgilandi beze ngobuningi ukuzosiza.

Ngale kwezicathulo zesikole, abantu abanomusa banikele ngomfaniswano nokudla emndenini kanti lokhu kujabulise kakhulu izingane zakubo.

UKarabo Linda obejabulile uye esikoleni sakhe samabanga aphezulu i-Reaogile e-Alexandra ukuyofunda ngomhlaka-12 kuMasingana.

Kodwa amaphupho akhe avinjwa esangweni lesikole samabanga aphezulu ngesikhathi abasebenzi othisha ngoba egqoke amatekisi agugile. Ngokwemithetho yesikole, lokhu akwamukelekile.

Umama kaKarabo, uMinah Linda, ubonge amalungu omphakathi aqinisekise ukuthi izingane zakhe zithola imfundo efanele nokudla.

Uphinde wabonga i-Scrolla.Africa ngokugqamisa usizi lomndeni.

“Ngiyazi ukuthi indaba ibimayelana nokujikiswa kukaKarabo esikoleni. Kodwa lolu daba luphinde lwaveza izinkinga eziningi umndeni wami obhekene nazo,” usho kanje.

UMinah uthe bangumndeni onamalungu angu-18 ahlala endlini enamagumbi amabili. Amalungu omndeni ayisishiyagalombili izingane zesikole, ezingenazo izinsiza ezifanele zesikole.

“Abanye basithengele ukudla omunye wathembisa umzala wami umsebenzi njengoba emndenini wabangu-18 kunomuntu oyedwa kuphela osebenzayo,” kusho yena.

Uthe akuzona zonke izingane ezinemifaniswano ephelele kodwa okungenani iningi lazo zinento entsha ezingayigqoka.

Umama oneminyaka engu-46 wezingane ezinhlanu, uthe umndeni uthembele kwimali yesibonelelo sikahulumeni ukuze wondle izingane, kodwa ayineli.

UMinah wayenezingane zakwabo ezinhlanu ezashona zonke, zamshiya enakekela izingane zabo.

Okhulumela uMnyango wezeMfundo eGoli, uSteve Mabona, ukuqinisekisile ukuthi lolu daba selulungisiwe.

“Kube usuku olulodwa kuphela lapho umfundi aye khona esikoleni engawugqokile umfaniswano. Lolu daba seluxazululiwe,” kusho uMabona.

Izihloko zakamuva