Umsubathi wase-Ethopia uziphuthisele ngethuba lokuhlumula izi-R375,000

Dylan Bettencourt

Ngemuva komjaho obunzima ngenhloso yokuwina umjaho wakhe wokuqala, lokhu bekuyindlela ejwayelekile ukuba uSassy Lemma athambise indlela yokudlala ohlangothini lwasekhaya njengoba, ephakamise isindla sakhe wajabulela iqulu labalandeli okuyisenzo sakhe ebesikhombisa injabulo kulo msubathi wase-Ethopia.

ULemma uqede umjaho wabesilisa e-London ngamahora amabili, imizuzu emibili nanye nesekhondi elilodwa ngendlela ebingalindelekile.

Isikhathi sakhe sidlule ngesekhondi kwisikhathi ebesengeziwe samahora amabili nemizuzu emine. Uma ngabe abasubathi beqeda umjaho ngesikhathi esengeziwe, bakomeliswa ngemali eyengeziwe eyizigidi ezi-1,2 zamarandi.

I-Ethopia ilindeleke ukuba ithole imali eyizi-850 zamarandi ngokuwina umjaho baphinde bathole imali eyizi-750,000 ngokugijima ngaphansi kwamahora amabili nemizuzu eyisihlanu. Kodwa kubukeka ngathi uLemme uphuthelwe ithuba lokuthola imali eyizi-375 zamarandi abezoyithola ngokugijima ngaphansi kwamahora amabili nemizuzu emine.

Kodwa indlela ajabulele ngayo abalandeli angeke bayikhohlwe. Ukunqoba kukaLemme kuthathe elinye igalelo ngemuva kokunqatshelwa ukubungaza esiteji, ngenxa yokuthi abeqhudelana naye batheleleke nge-Covid-19.

UKinde Atanaw wase-Ethopia utholakale ene-Covid-19 kanti futhi kubukeka ngathi uke wahlala noLemme, okuphoqelele ukuba lo msubathi oneminyaka engama-30 aphindiswe ehhotela ngokukhulu ukuphuthuma ngemuva kokunqoba kwakhe.

Ngesikhathi ezimisele ukungavumeli lutho lumphazamise ngokujabulela ukunqoba kwakhe, uLemme uthe: “Ukuwina kwami namhlanje kusho lukhulu kumsebenzi wami nekusasa lami, leli iphupho elifezeke ngempela empilweni yami. Ngaphuma endaweni yesithathu ngonyaka odlule khona e-London, ukubuyela ngemuva kwezinyanga eziyi-12 nokuwina lo mdlalo kusho lukhulu kumina futh ngiyaziqhenya ngami.”

Lo msubathi owine umjaho wase-London uqhubekile wathi, noma ngabe ufisa kanjani ukubungaza ukunqoba kwakhe ngendlela ejwayelekile uyakuqonda ukuba sesiphila esikhathini esihlukile, kodwa ujabulile ngokuba ingxenye yalo mjaho.

UHugh Brasher, umqondisi womcimbi, uthe uLemma isimo sakhe sempilo besimvumela ukuba angenele lo mjaho ngemuva kwemiphumela yakhe ebiveza ukuthi akanayo i-Covid-19.

Yize ukujabulelwa abalandeli bekuseqophelweni eliphezulu, kodwa ukubuya ekhaya nemali eyizigidi ezi-1,5 zamarandi kuzobe kufezeka amaphupho kaLemmy.

Umthombo wesithombe:Reuters. 

Izihloko zakamuva