Umsubathi wama-Olimpiki u-Allyson Felix wenze isikhwama sokunakekela izingane zabasubathi besifazane

Dylan Bettencourt

U-Allyson Felix, ungomunye wabasubathi besifazane abaphumelele kakhulu, futhi abaxhasi bakhe benze isibonelelo semali eyizigidi ezi-R3 esibhekiswe ezindlekweni zokunakekelwa kwezingane zabadlali besifazane ngonyaka wezi-2021.

Umsubathi ngamunye uzothola imali elinganiselwa kweyizi-R150,000 nabasubathi abayisishiyagalolunye asebevele beqokelwe ukuthola imali yesibonelelo okubandakanya ne-Olympic saber fencer uMariel Zangunis kanye ne-Olympic hammer thrower uGwen Berry.

UFelix uzimise njengephimbo eliqinile elikhuthaza amalungelo abesifazane embonini yezemidlalo, elwa nenqubomgomo ye-Nike yokungakhokheli abasubathi besifazane ngesikhathi sokukhulelwa nangemva kokukhulelwa.

UFelix utshele i-Fast Company ukuthi: “Olunye lwemijaho yami yokuqala ngemuva kokubeletha indodakazi yami kube yi-World Championship. Akukhona nje kuphela ukuthi ngangincelisa futhi ngikhathele ngokomzimba nangokwengqondo ngenxa yokuba ngumama okokuqala ngenkathi ngiziqeqesha futhi ngincintisana, nganikezwa umuntu engangizohlala naye egumbini emncintiswaneni.”

Uthe akazange avunyelwe ukuza nendodakazi yakhe njengoba ingane esanda kubelethwa ibizoba isiphazamiso kulowo ahlala naye.

Usayine ne-Athleta eyayikholelwa ekumeleleni kwakhe abasubathi besifazane. Ukwesekwa akuthola kumxhasi wakhe kwamnika amathuluzi adingekayo okusungula isibonelelo ukuze abasubathi besifazane abanezingane bakwazi ukuqinisekisa ukuthi izingane zabo ziyabhekwa ngenkathi bencintisana.

ULora Webster, umamukeli wesibonelelo ubize isibonelelo ngokuthi ‘ukushintsha impilo’: ngijabulile ukuthi u-Allyson ukwenze kwaba mqoka lokhu. Uthumela umyalezo kubo bonke abasubathi besifazane ukuthi akudingeki sikhethe phakathi kokuba ngumama nomdlalo wethu. Singakwenza kokubili.”

Umthombo wesithombe: @TimeMagazine

Izihloko zakamuva