Umsolwa obulele usichithile isicelo sebheyili ngemuva kokuba asatshiswe abantu besifazane abebethukuthele begcwele inkantolo

Doreen Mokgolo

Abesifazane abebegcwele ngaphandle kwenkantolo bafake isixwayiso esithi uma ngabe uBrian Somfaka ekhululwa ejele bazothatha umthetho bawubeke ezandleni zabo.

Kubukeka ngathi bebekuqondile akade bekusho njengoba umsolwa obekwe icala lokubulala esichithile isicelo sakhe sebheyili ngoLwesithathi enkantolo yase-Nigel.

USomfaka usolwa ngokubulala intombi yakhe ngemuva kokuba imusole ngokuthi uyajola yase iphinda imutshela ukuthi ikhulelwe.

Ilungu lomphakathi uNonhlanhla Masuku uthe sebekhathele abantu besilisa abahlukumeza abantu besifazane baphinde bababulale ekubeni bebathembile.

Okhulumela isishayamthetho uNtombi Mekgwe ngenkathi ekhuluma nabantu besifazane ebebegcwele ngaphandle kwenkantolo uthe uSomfaka kufanele aboshwe balahle isikhiye.

“Ngisho umndeni wakhe uyamsaba. Waziwa ngokuntshontsha izinto ezibalulekile kubo ahambe ayozidayisa futhi wayephume ejele ngoshwele ngemuva kokuba ehlasele intombi yakhe ayekade ethandana nayo” kusho uNtombi.

“Ukubulala kwakhe uSamantha kuyakhombisa ukuthi akaphilile futhi akakufanele ukuba semphakathini”.

Uphinde wanxenxa amantombazane aseke adlula kulesi simo ukuba angawasuli amacala awavulile emaphoyiseni.

Ubabekazi womsolwa uDaisy Beya uthe izingane zaSomfaka ezimbili sezilahlekelwe abazali bobabili ngenxa yesikhwele.

“Asikwazanga ukuya emgcwabeni kaSamantha ngoba umndeni wakhe usixoshile” kusho uDaisy.

UDaisy uthe uma inkantolo imuthola enecala lokubulala uSamantha kumele imujezise ngendlela efanele.

Umama kaSamantha uMargaret Zungu uthe uzizwa ekhulekile ukuthi umsolwa akayitholanga ibheyili.

“Bekungeke kube ubulungiswa uma ngabe simubona egcwaluza emgwaqeni eyami ingane ilele kobandayo nabazukulu bami sebeyizintandane” kusho umama kaSamantha.

“Kade aqala ukumhlukumeza sekuphele iminyaka eyenza lento futhi besihlezi sisabela impilo yakhe, kodwa ubenendlela amkhohlisa ngayo agcine esebuyele kuyena”.

Icala lihlehliselwe umhla zingama-30 kuMandulo kanti namaphoyisa asaqhubeka asaphenya.

Izihloko zakamuva