Umshayeli wePhini leMeya akasawenzi umsebenzi wakhe wokushayela – kodwa usakhokhelwa ngokugcwele

Celani Sikhakhane

Ngonyaka odlule, umshayeli wakhe waya ekhefini lomsebenzi ngaphandle kwemvume yakhe.

Kusukela lapho uNozibele Dzingi, iPhini leMeya kumasipala wendawo wase-Muziwabantu, ubelokhu ezishayelela yena.

Kodwa i-South Coast esezansi KwaZulu-Natali isebenzisa imali engaphezu kwezi-R200,000 emholweni womshayeli, yize ehlala ehhovisi usuku lonke engenzi lutho.

UDzingi wephula umthetho kaMasipala we-Municipal Systems Act ngokuzishayelela uma enza imisebenzi esemthethweni, kusho umthombo kamasipala.

Ngesikhathi ethintwa ukuba aphawule, izingcingo zikaDzingi bezivaliwe.

Imeya yaseMuziwabantu uDixie Nicki uthe bazame kaningi ukulungisa lolu daba, kodwa abaphumelelanga.

“Umshayeli uzimisele ngokusebenzisana naye kodwa akamfuni. Siqhamuke nenye indlela yokumnikeza omunye umshayeli, okuhlelo lethu kodwa wenqaba. Njengoba sikhuluma nje ushayela imoto esemthethweni eyedwa,” kusho uNciki.

Wengeze ukuthi umshayeli angeke axoshwe ngoba uvikelwe yi-Labour Relations Act.

I-Scrolla.Africa izame ukukhuluma nomshayeli, kodwa wenqaba ukuphawula wathi lolu daba luphakathi kwakhe nomqashi wakhe kuphela.

Scrolla World Cup Quiz