Umshayeli wendiza usinde engozini yendiza

Arthur Greene

Abakhiqizi bamakinati ngasogwini olusenyakatho lomfula i-Amazon e-Brazil, bashaqekile ngesikhathi bephakamisa amehlo bebona indoda ebibukeka ikhathele igqoke amanikiniki iza kubo iphuma ehlathini!

Kuvele ukuthi lo mlisa ushayise indiza yakhe ngesikhathi injini ingasebenzi kahle, wabe esehamba ehlathini lemvula i-Amazon wayofika emnyango wabantu ababeqoqa amakinati.

Ngenkathi ebona useyili omhlophe owawumboze amakinati mhla zi-8 kuNdasa, kwaba yinto yokuqala enabantu ayibona selokhu indiza yaphahlazeka.

U-Antonio Sena wasuka e-Alenquer e-Para mhla zingama-28 kuMasingana, elibangise edolobheni eliseduze lase-Almeirim.

Kubikwa ukuthi wayethutha impahla emayini yegolide engekho emthethweni ehlathini lemvula, elaziwa ngokuthi yi-California ngesikhathi injini yendiza ingasebenzi kahle.

USena wakwazi ukubeka indiza esigodini ngaphandle kokulimala kakhulu.

Intuthu yayiphuma enjinini futhi kugcwele uwoyela ngakho-ke wathatha yonke imiphako ayengayiphatha, wafaka amabhodlela amanzi nokunye ngaphakathi esikhwameni wabaleka wasindisa impilo yakhe.

Ngokushesha nje emuva kwalokho, ibhanoyi laqhuma.

Ekholelwa ukuthi izindiza ezinophephela emhlane zizoza zizomfuna, uSena wabeka ikamu eduze kwakhe kodwa ngemuva kwesonto wabona ukuthi wayeyedwa.

Ngemuva kwelanga lasekuseni, wathatha isinqumo sokubhekisa amabombo empumalanga, edla isithelo esifanayo naleso esidliwa yizinkawu futhi wakwazi ukuthola amaqanda amathathu ezinyoni eziluhlaza okwesibhakabhaka.

“Ayekhona amanzi, kodwa ukudla kwakungekho. Ngangingahlaselwa izilwane ezinjengezingwe, izingwenya kanye nezinhlwathi,” etshela isiteshi sikamabonakude sase-Brazil.

Amasonto amane ehleli ehlathini, uSena wayesenciphe ngamakhilo angaphezu kwama-25. Wayekhathele futhi ephelelwe amanzi emzimbeni, ngenhlanhla wazithela phezu kwabavuni bamakinati.

“Into engenze ngakwazi ukubhekana nalesi simo uthando enginalo ngomndeni wami. Bekufanele ngiphinde ngibone abazali bami omfowethu kanye nodadewethu,” esho.

Izihloko zakamuva