Umshayeli osolwa ngokudlwengula ingane esencane eneminyaka emine uphindele emsebenzini wakhe wokushayelela izingane

Everson Luhanga

Kuboshwe umshayeli olanda izingane zesikole ngemuva kokudlwengula ingane esencane eneminyaka emine efunda e-preschool e-Alexandra esifundazweni saseGoli.

Ngemuva kokuhlala ejele izinsuku ezintathu, umshayeli ukhululiwe futhi usebuyele emsebenzini wakhe wokushayela ahambise izingane esikoleni.

Umama womfanyana osemncane ubike lolu daba emaphoyiseni, kodwa uthe bafihleliwe ngokuqhubeka kophenyo nangokuboshwa kwakhe.

“Ukhishwe ngaphambi kokuba umndeni ubizwe enkantolo – nakhona uma kuwukuthi uke waya nakuleyo nkantolo” kusho umama womfana.

Ngokusho kwakhe, ngosuku okwadlwengulwa ngalo indodana yakhe, yakhala kakhulu yambamba yamqinisa ingafuni ukuhanjiswa esikoleni umshayeli.

Kodwa umawakhe wacabanga ukuthi ayifuni ukuya esikoleni.

Ngesikhathi umshayeli ebuya ngosuku olulandelayo ukuzolanda ingane ayihambise e-creche, uthi yakhala kakhulu ngesikhathi ezama ukuyifaka emotweni, yayimkhahlela futhi imemeza kakhulu.

“Lo mshayeli ongumsolwa wavele wathula wangibuka, njengoba ngangizama ukufaka ingane yami emotweni.”

“Ngesikhathi umshayeli ehamba nayo ingane yami yakhala kakhulu yashaya iwindi le-Toyota Avanza” kusho umama wakhe ekhumbula okwenzeka.

Umama womfana uthe ngemuva kwezinsuku e-creche, ingane yakhe yaqala yakhalaza ngeqolo ithi libuhlungu.

Uthe ingane yakhe yatshela umzala ngokwenzekile, owabe esemtshela ngokushesha.

Wasukuma ngokuphuthuma wayisa ingane emtholampilo ukuba iyohlolwa, kanti yayinokulimala esithweni sangasese udokotela waqinisekisa ukuthi udlwenguliwe.

Okhulumela amaphoyisa ase-Gauteng uLieutenant-Colonel Mavela Masondo uqinisekisile ukuthi umshayeli wabekwa icala lokudlwengula. Uphinde wathi umama wengane unikeziwe usuku okumele ahlangane nemantshi ebhekene necala lengane yakhe, okuyena ozomazisa ngokuqhubekayo ngecala.

Izihloko zakamuva