Umsebenzi wobuciko oheha abantu yonke indawo  

Lubhalwe nguKhaya Ndaba

UCerbastian Davids akayena umnikazi wegalari ojwayelekile. Akakholelwa ekutheni udinga izindonga ezine ezimhlophe ukuze ubonise noma udayise umsebenzi wakho. Eqinisweni konke okudingayo umsebenzi wakho, inhliziyo yakho nodonga olulodwa. Leso isiqubulo sakhe.

Leli ciko laseGoli lingumnikazi wegalari i-Cerbastian Pop Up Gallery okuyindawo eyingqayizivele  yokukhombisa nokudayisa umsebenzi wakhe ngqo emphakathini.

Lo mlisa (28) uyiciko elinomqondo webhizinisi. Usebenzisa udonga ukukhangisa umsebenzi wakhe kodwa engahlala noma yikuphi ngebhodi lakhe elinemisebenzi yakhe yobuciko aqale ukudayisa.

Ukholelwa ngokuqinile ekutheni ukwenza izindlela zakho kanye nezinkundla zokuthengisa umsebenzi wakho kuyadingeka kunoma yimuphi umuntu ongumdwebi. Ngokungafani namagalari amakhulu, “igalari” yakhe isonqwembeni olukhulu e-Maboneng ku-Fox Street lapho abathandi bezobuciko nabathengi bengeza khona ukuzobona umsebenzi wakhe.

Isitayela sakhe sobuciko sikhuluma nokusebenzisana kwakhe nabantu bendawo abamzungezile. “Ngiyakujabulela ukwenza umsebenzi abantu abangawuqonda kahle. Kuyizinto abantu abangazithola zifanelekile, njengesithombe sebhokisi likamentshisi nanoma yini eyenza unamathele kubantu bendawo. Ngizama ukuxoxa izindaba zamanje nanoma yini exhumanisa abantu nokwenzeka manje.”

Okhokho bakhe bangama-Khoisan, amaNdiya namaJalimane futhi wakhula ebona umndeni wakhe wenza ubuciko. Bobabili abazali bakhe babengabaculi; wayengumsizi omncane esitolo sezinto zezandla sabazali bakhe. “Angisakhumbuli nokuthi ngaqala nini ukuthinta upende; lokhu ngazalwa ubulokhu uyinto esetshenziswa kakhulu ekhaya.

Ngenxa yemvelaphi yakhe waqala ukwenza ubuciko. Ngesikhathi edayisa umdwebo wakhe wokuqala ngo-2015 ngo-R1 000 kwamvula amehlo wabona ikhono lokudayisa ubuciko njengendlela yokuziphilisa.

“Ngesikhathi ngidayisa imidwebo eminingi ngathatha isinqumo sokuthuthukisa amakhono ami, kanti ngesikhathi lokho kwenzeka abantu abaningi baqala ukunaka umsebenzi wami. I-JA isebenza kanjalo. Uma ukhangwa noma unesithakazelo ezintweni eziletha injabulo, abantu bazokhangwa umsebenzi wakho.”

Kunezindlela ezilula zokuthi iciko liziphilise kunokuhlala ku-Fox Street e-Maboneng. Kodwa ukholelwa ekutheni umsebenzi wezohwebo uvame ukuba umlutha, nokuthi amaciko engalahlekelwa isitayela sawo sokwenza nokuzimela kwezobuciko.

“Akukho lutho olungalungile ngokwenza umsebenzi wezohwebo noma ukubukisa kwigalari esunguliwe. Kuyindlela enhle yokuveza igama lakho kodwa ngisesigabeni sokuthi noma yikuphi lapho engikhona ngiyigalari. Noma yini engiyenzayo kufanele abantu bayibone. Kungakhathaliseki ukuthi ibiza u-R1 million noma u-R200, ngiyawenza lo msebenzi. Kuhle noma ngabe kuyini.”

UDavids akakhombisi umsebenzi wakhe kuphela, kodwa nomsebenzi wamanye amaciko ikakhulukazi imisebenzi yamaciko asazodinga inkundla efana neyakhe. Uthe ngelinye ilanga ufuna ukuvula isikole sezobuciko ukuze afundise abantu lokho akufundile nokuthi avumele abanye babelane ngolwazi abanalo.

Esithombeni esingenhla: UCerbastian Davids 

Umthombo wesithombe: Khaya Ndaba

Izihloko zakamuva