Umsebenzi wasendlini udalula ezokuhlukunyezwa ngokocansi

Doreen Mokgolo

Ngesikhathi umsebenzi wasendlini uBrenda Makamba ethola umsebenzi ngo-2019 wayecabanga ukuthi izinsuku zakhe zobumpofu seziphelile.

Kodwa wayengazi ukuthi wayengena esihogweni.

Lona wesifazane odabuka e-Zimbabwe uthe eminyakeni emibili esebenzela umndeni wase-Arabic e-Silverlakes, e-Tshwane wayeholelwa imali encane, esebenza amahora amade, enganikwa isikhathi sokuphumula futhi enqatshelwa ukuphumela ngaphandle. Wadlwengulwa futhi enukubezwa ngokocansi.

UBrenda utshele i-Scrolla.Africa ukuthi ezikhathini eziningi unkosikazi ongakwazi ukukhuluma isiNgisi wayembizela egumbini lokulala afune ukuthi ambhucunge amathanga akhe nendawo yangasese ngamafutha aze afinyelele kuvuthondaba.

“Ekuqaleni ngathuka nganqaba kodwa wangisabisa ngokuthi uzongixosha,” kusho uBrenda.

“Kwadingeka ngiqunge isibindi sokwenza lokho njengoba ngangitshelwa ngoba ngangisabela impilo yami futhi ngidinga umsebenzi ukuze ngikwazi ukondla izingane zami ezinhlanu ekhaya.”

Ngobunye ubusuku, ngesikhathi uBrenda ehlanza indlu ngaphambi kokuthi aye egumbini lakhe, umyeni wangena enqunu wambamba ngemuva.

“Wathi ngingabangi umsindo wabe esengidlwengula,” esho.

“Ngakusasa wanginika u-R500 wathi ngingamtsheli umyeni wami ngoba akazifuni izinkinga.”

UBrenda wathululela isifuba sakhe kumngani wakhe oseKapa, kanti umngani wakhe wamtshela ukuthi aqoqe ubufakazi ngaphambi kokubika icala emaphoyiseni.

“Ngangingazi ukuthi ngenzenjani ngalokhu ngoba ngangingavunyelwe ukuphatha umakhalekhukhwini wami endlini enkulu futhi ngangingavunyelwe ukuphuma ngiye ekhaya.”

Uqhube wathi wayephoqwa ukuthi anakekele izingane eziyisishiyagalombili, ahlanze indlu, awashe ngo-R2 000 kanti uthi kulo nyaka ikhuphuke yafinyelela ku-R3 000.

Ngesikhathi ebuza ngezimo zokusebenza owayengumqashi wakhe wabiza isihlobo esazi isiNgisi ukuthi sikhulume naye.

“Wangitshela ukuthi umndeni udiniwe ngokuthi nginabangani abangifaka imibono emibi ekhanda nokuthi uma ngingasafuni ukusebenza kumele ngihambe,” esho.

UBrenda uthe wavunyelwa ukuya esontweni ngomhlaka-21 kuNhlangulana kulo nyaka.

Bekungokokuqala selokhu aqala ukusebenzela lo mndeni ngo-2019 ukuthi avunyelwe ukuthi aphume, kodwa ngesikhathi ebuya wafica izimpahla zakhe nonogada esangweni.

“Unogada wangitshela ukuthi umndeni umtshele ukuthi usubuyela ezweni lawo.”

Ngesikhathi ecelwa ukuba aphawule, umqashi uthe akafuni ukuphawula ngalolu daba futhi uzolinda amaphoyisa.

Kusalindwe ukuphawula kwamaphoyisa.

Izihloko zakamuva